Ku fødsel

Med utgangspunkt i den normale fødsel , gis her en oversikt over de vanligste avvikene som kan skape fødselsvansker. Ulike raser kan ha noen dagers avvik i gjennomsnitt- lig drektighetslengde, og det er også individuelle forskjeller her, slik at kalvingstidspunktet er . Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige.

Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel.

Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . Prøver tidlig i fødselen å forsikre meg om at kalven ligger rett, at det kjem to bein og ein snute. Ligger kalven rett vil det som regel gå greit på ei voksen ku er det ein kvige følge eg meir me dei er ofte trangere og kan trenge meir hjelp. Skal ei hjelpe bør ein huske på reinslighet,når ein får tak i beina kan ein . Et nytt alvorlig tilfelle av omsorgssvikt ble oppdaget i desember, etter at Mattilsynet fikk en bekymringsmelding fra publikum om at det lå ei død ku bak låven på en gård i Stange . Ei ku har nok like sterke smerter under fødsel som et menneske.

Kua forlater flokken når hun skal kalve.

Når kalven er født, slikker hun den ren og de første dagene etter fødselen forlater hun kalven kun i korte perioder. Står nemlig det i papirene fra fødselen min som jeg nettopp fikk. Kyr klarer i regel å föde alene (med unntak fra visse fremavlede raser).

Grunnen til at bonden hjelper til er först og fremst dersom det skulle oppstå komplikasjoner. I båsfjøs bør man absolutt være tilstede, ettersom kua står fastbundet. Ofte vil den ikke klare å rekke bort til kalven og slikke den ren, og når kalven . Normal fødsel er en kontinuerlig prosess, og kan for enkelhets skyld deles inn i tre stadier. Disse stadiene er like for.

Ikke alle eldre dyr vil i oppblokkinsstadiet vise tegn til at fødselen er i gang. Heldigvis tilhører fødselsvansker sjeldenhetene, og som oftest klarer kua å kalve helt på egenhånd. Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for fostervann og fosterhinner. Og ikke lenge etter vil den prøve å reise seg for første gang.

Hos flerfødende dyr, som svin, hund og katt, foregår fødselen som regel lett og varer fra 1–timer,. Kalven rister på hodet og rauter. Selv om det nok er mer fysisk anstrengende for en kvinne å føde en baby enn det er for en ku å føde kalven sin, er det nok ingen tvil om at også andre dyr enn mennesket har vondt i fødsel , ifølge henne.

Når kuer kan føde stående er det kanskje fordi den ikke viser de samme tydelige tegnene på smerte som vi mennesker . I økologisk landbruk får kua og kalven lov til å være sammen lengre enn i tradisjonelt landbruk, men for hver dag blir det vanskeligere å skille mor og barn. Nå skal forskere filme dyra for å forstå. Mange løsdriftsfjøs har egen fødebinge, og lar her mor og kalv gå sammen en tid etter fødsel. Vi gjør det selv, og har sett litt på . Når en ku skal føde er den mest vanlige oppførselen at den blir urolig og rauter mye.

Den vill også skifte stillinger fra og ligge til og stå. Juret blir hardt og hos noen vill det begynne og leke melk ut av spennene. Man kan kjenne på baken til kua at hun blir litt oppblåst og håven, da er det like før.

De går drektige (gravide) i litt over måneder. Her er et par kviger som ligger og koser seg i sommersolen. Jurene begynner å vokse mot slutten av svangerskapet, og som hos alle pattedyr, kommer ikke melken før rett etter fødselen. Målet for håndteringen av kua i tiden rundt kalving, er å sikre fødsel av en levende og levedyktig kalv uten komplikasjoner. De to største utfordringene i forbindelse med dette, er kalvingsvansker og.

Struktur, fokus og gode rutiner kan redde mange kalver. Derfor skal alle kalvinger foregå i egne klargjorte kalvingsbinger. For kua vil en skitten, trang og fuktig kalvingsbinge medføre stress.

Stress reduserer kuas mot- standskraft og kan medføre at kalvin- gen tar lengere tid enn normalt. For kalven vil en langdrøy fødsel i .