Konsumenter

I økologien en organisme som spiser en annen. I alminnelighet utgjør planteetere (herbivorer) primærkonsumenter, mens kjøttetere (karnivorer) er sekundærkonsumenter. Betegnelsene brukes i relasjon til en næringskjede. Et dyr som både spiser planter og andre dyr, er således en primærkonsument i én . Konsumenter og nedbrytere innlegg 30. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Vi kaller da disse planteeterne for forbrukere. Andre dyrearter er kjøttetere som skaffer seg mat ved å spise de planteetende dyrene. Det kan være planteædere eller rovdyr. Disse dyregrupper repræsenterer dermed de højere, trofiske niveauer i fødekæderne. Topkonsumenter er de rovdyr som ligger som det sidste led i en fødekæde.

Begrepet konsument er nærliggende, men det gis gjerne en smalere definisjon enn forbruker i og med at det først og fremst relateres til såkalte konsumvarer, dvs. En næringskjede viser hvem som spiser hvem i et økosystem. Et trinn i en slik næringskjede kalles et trofisk nivå. For hvert trinn i en næringskjede er det bare omtrent prosent av energien fra forrige trofiske nivå som kan nyttiggjøres.

Produsenter, konsumenter og nedbrytere ligger på ulike trofiske nivåer. Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. I et økosystem inngår det fire komponenter, foruten de tre påfølgende som er produsenter, forbrukere ( konsumenter ) og nedbrytere spiller . Stor raudåte lever hovedsakelig i arktiske farvann. Den er ekstremt næringsrik mat for sjøfugl siden den lagrer opplagsnæringa som en energirik olje i en sekk inni seg. Illustrasjon: Eva Leu, NP.

Det finnes flere forskjellige mellomledernivå i Arktis AS og det laveste av dem utgjøres av primærkonsumentene. Forbruker defineres vanligvis som en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk. Denne definisjonen skiller såkalte forbrukerkjøp fra transaksjoner som skjer i næring, f. Vi kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skyd inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.

Fattige er også konsumenter. Hvorfor bruker indiske kvinner som jobber seg halvt i hjel på bomullsmarkene ubehagelige, ikke-pustende sarier av polyester i stedet for bomull? I såväl nationella som nordiska utredningar och förslag står det: Vi ska utbilda eleverna till självständigt tänkande och kritiskt värderande konsumenter. Men den här viljeyttringen måste naturligtvis sättas i relation till något.

Vi vill förbättra konsumenternas situation och ställning. Hur är då konsumenternas situation idag ? Producenterna utgörs av växterna som genom fotosyntes bildar näring av solljus, vatten och koldioxid. Växterna behöver ingen annan organism för att få den näring de behöver, utan de producerar den själv.

Detta är kanske något att fundera på med tanke på den starkt åldrande befolkningen i Europa. Nordiska konsumenter är obestämda eller skeptiska till förslaget om att ersätta obligatoriska märkningsuppgifter i text med nya sorters bilder och symboler. Det paradoxala är att konsumenter alltid behöver mer information, mer märkning, samtidigt som det finns. Det är därför av högsta prioritet att sträva efter en enkel enhetlig, tillförlitlig och jämförbar märkning.

Obligatorisk märkning är ett krav för att inte . En förutsättnin g för prövning av ett ärende var enli gt nämnda förordning att . På kommunens konsumentrådgivning brukar det efter jul bli bråda dagar då många vill veta vad de har för rättigheter när det gäller byten och öppet köp. Nu vill rådgivarna uppmana konsumenter att bli bättre på att ta reda på vad som gäller, och tipsa om hur man skyddar sig mot oseriösa företag.