Kloning av mennesker

Amerikanaren Panaytis Zavos og italienaren Severino Antorino var overtydd om at menneskekloning – såkalla reproduktiv kloning – vil bli mulig om ikkje så lenge. Verda må ta inn over seg at denne teknikken er i ferd med å bli ein . Fagstoff: Mange lan inkludert Norge, har forbud mot å klone mennesker. Noen hevder å ha klonet mennesker , men ingen har ført bevis for dette ennå.

Forskere har gjennom kloning greid å produsere menneskelige embryoer som er store nok til å produsere stamceller. Dette er et betydelig skritt for medisinen, ifølge amerikanske forskere. Tross enkelte rykter om at forsøk på å lage klonede mennesker fant sted rundt årtusenskiftet, er det ikke noe som tyder på at det faktisk har lykkes. Det skyldes for det første at det teknisk sett er svært vanskelig å klone mennesker. Men en enda viktigere årsak er at det generelt blir ansett som etisk uakseptabelt, blant annet . Debatt om stamceller og kloning.

Etter Schrödingers katt 13. Arne Sunde som er professor i medisin ved NTNU. Sissel Rogne i Bioteknologinemnda på spørsmål om kloning av mennesker. For å lagre svar og kommentarer, må elever og lærere registrere seg.

Det er også mulig å bruke enkeltelementer fra . Forsøk på kloning av dyr som naturlig formerer seg ved kjønnet formering, skjer ved at kjernen fra en kroppscelle hos det dyret som skal klones, føres inn i en. Dette kalles terapeutisk kloning eller forskningskloning, og formålet er ikke å produsere hele mennesker , men celler til å studere fosterutvikling og . Det vil særlig være etisk forsvarlig bruk av kloning som er viktig når det gjelder kloning av virveldyr. Målet for eksperimentet var ikke å skape et klonet menneske , men å dyrke fram stamceller som kan brukes til å behandle sykdom.

Selskapet, Advanced Cell Technology Inc. Massachusetts, mener at de for første gang har brukt kloneteknologi til å skape en liten gruppe celler som så kan bli brukt som kilde for . I Norge er kloning strengt regulert ved lov, og det er ikke lovlig å klone virveldyr eller krepsdyr. Kloning av husdyr med spesielt gode egenskaper forekommer i en del land. Dispensasjon kan gis til medisinsk eller biologisk forskning, men dispensasjon gis aldri for kloning av . Forsøk viste store sjanser for at kloning medfører abnormiteter, feil i kromosomer, enkeltgener, signalbrytere for livsprosesser osv.

Bør dette stoppes og i tilfellet med hvilke midler ? Burde det være lov til å klone mennesker ? Vurdert av Katrine) Kloning betyr at man lager en kopi av en celle eller organisme. Da blir DNA helt likt, men klonen blir ikke helt lik den klonede personen, siden man blir påvirket av miljø. Kloning foregår hele tiden naturlig i kroppen vår ved at cellene deler seg, og ved ukjønnet.

Begrepet kloning innebærer at det lages kopier – og kloning av mennesker , slik begrepet brukes i dag, ville innebære å lage genetiske kopier av mennesker. I Dolly-eksperimentet ble det laget en genetisk kopi av en sau. Mange frykter at nå vil forskerne gjøre det samme med mennesker.

Men det er ikke dette forskerne . Kloning er genetisk kopiering af celler, dyr eller mennesker. Etisk set er der flere problemer ved kloning , især når det kommer til kloning af mennesker. Det første og største er måske, at kloning piller ved selve forståelsen af, hvad det vil sige at være et menneske.

Et mere konkret dilemma er, at der skal rigtig mange forsøg til , . Så tidlig som neste år kan Storbritannia dermed ha verdens første stamcellebank.