Hvordan starte med sau

Sau er forbudt å flytte over fylkesgrenser og i utgangspunkt mellom besetninger. Derfor søker du mattilsynet slik at de kan spore sykdom hvis det oppstår. Ta kontakt med mattilsynet før du gjør noe.

Du får ikke nei til å starte med sau , men du får en ryddig prossess. Landbrukskontoret kan også være til god . Starte opp med Spæl innlegg 19.

Flere resultater fra gardsdrift. Det er ikke nødvendig å starte stort. Villsau og kvit sau har tildels forskjellig beitemønster og utfyller hverandre. Finnes det noen tilskuddsordning for å starte med villsau? Nei, det er ingen dedikerte . Søyelam og evt et værlam – ikke nødvendigvis første høsten, de fleste som driver med gammelnorsk sau parer ikke lamma.

Mattilsynet ønsker sikkert å vite om dette, hvordan søker man? Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Lemminga pågår jo timer i døgnet og man må være i nærheten hele veien for å sjekke hvordan det er for å unngå å miste lam og sauer. Supert at dere skriver hva som er utfordringer, for det er noe jeg må tenke over, kommer ikke til å starte med noe slikt, om jeg ser at jeg ikke har sjangs til å klare det. Samlinga er primært for dei som har starta opp med sau dei siste åra, har planar om å starte opp, eller berre tenker på 🙂 Prisen er kr. Dette er ikke et representativt utvalg og vil derfor ikke si noe om sauebruk generelt.

Derimot vil de kunne tjene som eksempel på hvordan den økonomiske . Hvorfor vente til man blir 3 tenkte Magnus, og forhørte seg like godt rundt for å finne sauer til salgs. Etter hvert fikk han høre om en bonde i Budal i Midtre Gauldal som skulle pensjonere seg og slutte med sau. Bonden het Oddvar Stolpnes. Magnus slo på tråden og fortalte at han gjerne ville starte med sau. Produksjonsøkonomi (måltall):.

Dekningsbidrag pr vinterfôra sau. Tiltak – hvordan nå målet. Hvor mange sau bør man ha for at de skal trives?

Jeg er dessverre ingen saueekspert, men jeg har vært med på å stelle sauer og sett hvordan sauer pleier å bo :). Det vi har snakket om til nå er å starte med rundt 3sau som beiter på egen mark. Som det vises på kartet er det nok av mark rundt på området.

Vet ikke helt hva mer som kan være relevant å legge inn her men svarer på tilbakemeldinger å spørsmål når dem kommer.

Takk for svar, tilbakemeldinger og . Eksisterende kromosomatiske og arkeologiske bevis har pekt mot at tamsauen trolig er en etterkommer av muflon (Ovis musimon), men det finnes flere teorier om hvordan tamsauen oppsto. For eksempel har studier av sauens genom avslørt at dagens mange raser tilhører to store haplogrupper, noe som kan tyde på at Ovis . Vigdal opplevde at hans sauer ble avlivet på grunn av manglende merking. I forgrunnen har han hele.

Hvordan skal jeg forholde meg til noen som kommer med krav som ikke finnes? Da er det viktig å være . Det finnes eksempler på de som har fått penger til å starte vevstue på gården sin. Et lite fjøs med fem sauer og en liten jordlapp ved siden, er nok til å være tilskuddsberettiget bonde.

Man kan ha vinterfôra sauer uten å levere ett eneste slakta lam, hevder Refve.