Hvordan gjerde inn sau

Først tenkte jeg å gjerde inn egen utmark som består av skog og noe skrinn mark og litt myr på fjellet. Har gjerdet inn egen og et par naboers gårdsskog med saunetting , ble ferdig for to år siden. Men nå vet ikke jeg hvordan rovdyrsituasjonen er i området ditt, hvilken rase du skal ha osv osv.

Geit i hobby skala innlegg 12. Sauegjerde , trenger råd innlegg 11. Flere resultater fra gardsdrift.

Beitebruk › Beiterett › Gjerder Bufret Lignende For at det skal foreligge gjerdeplikt ved oppsett av et nytt gjerde , må to betingelser være oppfylt. Hvordan begrepet ”nytte” tolkes, vil bli omtalt nærmere under ” hvordan tolkes nyttebegrepet i gjerdelova ”. Hytteeier kan aldri kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten selv om beitedyr kommer inn på tomten. Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl. Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Det er viktig å gjera eit godt førearbeid og planlegga gjerdevalet og gjerdelinja grundig før ein set i gang.

Kva gjerde og stengsel ein skal nytta ved styrt. Utgangspunktet etter grannegjerdelova er at enhver har rett til å sette opp gjerde rundt sin eiendom.

Det er opp til kommunene selv å bestemme hvordan de ønsker å håndheve slike regler. De eter opp alt, presser seg i gjennom gjerdet inn til huset, og spiser og driter i hele hagen. Hele området rundt er også fullt av sauedrit. Nå har de skaffet flere sauer , så det er enormt mange . For å få et produkt som kan brukes i næringa er det viktig å få vurdert hvordan dyra reagerer på gjerdesystemet. Et nytt prosjekt er nesten fullfinansiert, og vil gå nærmere inn på mange av problemstillingene.

Bioforsk Økologisk har hatt tillatelse til å drive utprøving av det trådløse gjerdet på et . Jon Kvam og Aud Marie Bøe har en klar oppfordring til hytteeiere som vil holde sauene borte fra hyttetomta. Slik skal en ordentlig utgard se ut, forteller Aud Marie Bøe og Jon Kvam til Opdalingen. Et stramt sauegjerde på solide påler. Foto: Katrine Silseth Naas.

Gjerde til sau og geiter utføres best og mest økonomisk med et gjerde fra Poda. Sauer kan også sette seg fast under . Nettgjerde med Poda Supernett eller det orginale Poda gjerde med Insultimber sikrer et effektivt gjerde med minimalt av velikehol og en levetid i særklasse. Systemet er blant annet utprøvd på Kristin Sørheim sine . Hytteeierne har skrevet flere brev til Ringsaker kommune i Hedmark, med ønske om å gjerde inn eiendommen på Sjusjøen, skriver avisa Østlendingen.

Vi er sterkt plaget av sau og det er uholdbart å være på hytta når sauene er på sommerbeite, skriver hytteeierne på Sjusjøen.

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. Er gjerdet slik at sauen ikke tror den kommer seg over, forsøker den ikke. Det er ikke kun strømnettet som kan være en dødsfelle for sauer og. Jeg planlegger å lage gjerde rundt en hytte familien eier på fjellet grunnet veldig mye sau (avføring) på sommertid. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig. Det var et mildt sagt bedritent syn som møtte oss da vi kom tilbake til hytta i går.

Eller må vi bare godta at sauene bæsjer ned hytta vår? Det vanlige er da å ha gjerde rundt tomta? Er det greit å sette opp strømgjerde ? Vi har også hytte på fjellet,og absolutt alle har gjerde rundt hytta. Vanlig sauegjerde eller . Gjerdetypene som gir størst utfordringer og kan være kjempefarlig for beitedyr er strømnett, strømband og strømgjerder rundt hytter. Alle typer gjerder som er satt opp feil og for løst . Hvis gjerdet ikke har rett linje mellom hjørnestolpene settes stolpene etter øyemål.

Hvis hjørneisolatorene monters på utsiden flyttes hjørnes- tolpene inn som på bilde 1. Stolpenes innside skal ligge i linje med hjørnstolpens innside. I tillegg til å fange eller skyte rovvilt som gjør spesielt stort innhogg i besetningene, finnes såkalte konfliktdempende tiltak. Dette inkluderer å sende sauene sent på beite og hente de tidlig, gjerde inn større områder, flytte sauene til mindre utsatte utmarksbeiter, gjeting og vokterhund. Som erstatning for hund har også lama .