Hva er tallefjøs

LaLa~ -I live in my own little world. Hva slags halm bruker du? Min erfaring er at med noenlunde tørr bygg eller hvetehalm så er det sjelden noe problem å få til bra talle.

Bruker kun halm, ikke noe annet. Fyller på bra med halm i begynnelsen, ettersom tallelaget blir tykkere, dvs over en halvmeter så trenger jeg ikke strø så ofte. Sauetalle i praksis innlegg 19.

Bygge driftsbygning sau innlegg 12. Flere resultater fra gardsdrift. Underlag av biologisk materiale som har til hensikt å bidra til en myk og tørr liggeplass for husdyr. Underlag som i egenskap av sitt biologiske materiale har evnen til å kvitte seg med fuktighet gjennom en biologisk prosses. Tallemateriale – nedbrytbart organisk materiale som etter anvendelse kan brukes til.

Talle er når hestene står på halm, og det ikke blir rensket ut daglig. Det blir vist ganske tettpakka, og tror det er umulig å ta ut for hånd. Har liten erfaring med det selv, men kanskje det er bedre med tanke .

Dyrevelfer energiutnyttelse og økonomi ved bruk av lokalprodusert grov flis og torv i et kretsløpsbasert husdyrhold – dette er innholdet i prosjektet Prolocal som er initiert av Nordnorsk landbruksrå med bedriftene Nortura, Felleskjøpet, Andøytorv og Allskog i spissen for satsinga. Praktiske erfaringer fra bruk av treflis til dypstrø talle. Referat fra ProLocal møte Bodø 23. En god start med varmgang er alfa og omega. Man får ikke varmgang i tallen dersom den blir for fuktig.

I tillegg ”eter” bløtt areal seg utover. Ved etablering av talle er . Talle er en løsning der liggearealet blir tilført halm eller flis som strø. Det er flere ulike løsninger med talle.

Noen løsninger har nedsenket liggeareal med tallegrop, mens det i illustrasjonen er flatt golv og dyrene går opp i tallen. Der det er talle med lang eteplass skrapes gjødsel ut. Dette gjøres for det meste med traktor . Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar. Forsøksvertene har hatt ulikt driftsopplegg og derfor ulike tilnærminger til problemstillingene. Talle og fast- gjødsel har stor variasjon innen samme haug, og det er vanskelig å få tatt en representativ prøve.

Husdyrgjødsel og forurensing. Næringsstoffer i husdyrgjødsel kan forurense både luft og vann blant annet ved lekkasje fra lager, utvasking, fordamping og avrenning fra jordbruks- arealer. Utslipp til luft skjer både .

Om dette unntaket faller bort, står mange norske sauebønder overfor store utfordringer med å tilrettelegge for tette gulv på liggeplassen. Internasjonale driftsforskjeller er antageligvis grunnen til at det finnes svært lite forskning på effekten av spaltegulv og høy dyretetthet på dyrevelferd for sau, sier Jørgensen. Etter mitt syn, etter ti år der vi har prøvd både tradisjonell strekkmetall og talledrift, vil jeg si at talle er det beste og mest effektive i lamminga. Bratberg (26) bygger uisolert tallefjøs , Andreas Elnan (35) et isolert fjøs med gjødseltrekk.

Ikke alt er bestemt enda, får se litt hva som lønner seg. Mange forskjellige utfôringssystem, fra manuelt til nærmest fullmekanisert, til grovfôr og kraftfôr. Men også hva som motiverte til å bygge nytt, forhold som var viktige ved valg av løsninger, hvor . Da kan en få en formening om hva et mykt liggeunderlag, god ventilasjon og godt lys gjør for . Målet med dette heftet er å gi inspirasjon til ulike løsninger.

Talle gir et mykt og lunt underlag og et godt miljø for dyr. På en annen side gir det lite slitasje av klauver. Tor Tveiten har bygd nytt tallefjøs på Notodden. Sauen går på talle , mens fôrkassene er bygd opp med plastrister for å få en hygienisk og permanent et.

Det gjelder om å bruke de ressursene man har, sier Ingar Andersen. PASSER INN: – I våre områder bør vi drive intensivt, og da passer tunge raser som Charolais, mener Ingar Andersen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd og hva dyrene selv ønsker. I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. De fôres i rundballehekker, men kan trekke inn i en enkel hall med talle hvis de ønsker det.

Det ligger ikke til rette for inseminering av kyrne som går ute. Under slike omstendigheter er oksen best, konkluderer bonden.