Hva ble torv brukt til

En torvmyr er dannet i løpet av flere tusen år. Det er planter og trær som er blitt liggende veldig fuktig, og hvor de ikke er råtnet helt opp, men blitt omvandlet til torv. Man begynte da med å fjerne det øverste jordlaget.

Dette var mennenes arbeid. Teknologi og industri › Landbruk › Jordbruk › Jordsmonn Bufret Lignende 21.

Torv som brensel er kjent helt fra sagatiden. Under begge verdenskrigene var brenntorvproduksjonen viktig. De største brukerlandene av torv som energiressurs i dag er Russlan Finlan . I tidligere tider, når husdyrhold var mer vanlig enn nå, ble alle mulige utmarksarealer tatt i bruk for å skaffe fôr til dyra gjennom vinteren. Torvtak” (V11) er områder som er blitt endret ved at det øverste laget av torv i myra er blitt høstet og brukt til brensel, eller solgt som plantejord.

Men det er forbausende at i vurderingen av. Torv er nesten rent karbon, død mose.

Siden ny mose vokser over den døde mosen dannes et luftfritt miljø, og karbonet lagres. Når torva brytes opp fra. Vi har bygget hus av den – fremdeles brukes det mye torv fra myrer til torvtak på hytter – vi har brukt torv til brensel og til strø i fjøs og staller.

Har du ei geit og ei myr, så trenger du ikke å sulte. I skogløse områder var myra en kilde til livsnødvendig brensel. Torv ble også brukt til gjødsel, som strø for husdyr og som byggemateriale. Torvskjæring og bruk av torv til . Torv ble tørket i tørkehus og på hesjer og brenntorv ble brukt solgt til dampskipene på Randsfjorden.

Man kan overstyre bildevalget til data ved å skrive inn en bildefil selv, men hva når man ikke ønsker et bilde overhodet? Han husker torva som svært tung, så lassa ble ikke så store, det ble kjørt flere turer med hester. Det ble brukt dobbel mur med torv mellom. Under befaring der inntaket av vann til den nevnte sag var, så vi tydelig spor . Ute på kysten er det lite skog så derfor ble torv benyttet som varmekilde både til matlaging og oppvarming av hus.

Tante Karen laget brød og julekaker på gamlekomfyren kan jeg huske lenge etter at hun hadde anskaffet . Noe som har brent seg inn i erindringen, er lukta av tang, fiskeslo og brent torv som møtte oss når vi sto inn i hamna på Ona.

Det var ikke alltid like lett å forstå hva slektningene sa. Redskapen som ble brukt til å ta torv bærer preg av den tids teknologi, og besto av tre og jern. Handmakt var brukt til å hente torva ut av myra og i tørkeprosessen. Vi har valgt å vise alle torvspadene i samlingen, dette for å vise variasjonen og vi har et. Inngangspartiet over trappa på framsida ble også bygd senere.

Det var fars bror Ola som satte opp inngangspartiet over trappa. Låven På gamlelåven var det torvtak. Far husker at det ble skiftet tak på nedsiden da han var ganske liten. Først la de på never og deretter torv. Torva ble kastet fra mann til . Hvordan reagerer dere i Nittedal Torvindustri på oppfordringen til hageeierne?

Folk har en egen mening om hva torv er for noe. Jeg tror ikke en enkeltpåstand har betydning for folks vaner. Torv har blitt brukt som vekstmedie i uminnelige tider. De burde undersøke saken bedre før de uttaler seg, sier . Imidlertid finnes det en naturlig potensiell ressurs som tallestrø i nord: torv. Torv ble brukt i mange generasjoner som tallestrø, men er per i dag svært uvanlig.

I mange år har hagejord kjøpt i sekk vært synomymt med torvjord. Men, nå har vi blitt oppmerksomme på at det finnes mange store ulemper ved torv , både for globalt klima, lokalt økosystem og ikke minst for hageeier og planter. Og, det har begynt å komme alternativer!

Hva er negativt med torv ? I uminnelige tider har det vært drevet med torvskjæring her i landet. Sommerstid ble torven stukket ut med spesielle spader, satt opp i rauk til fortørking og senere stablet inn i tørkehus. Torven ble brukt til strøtorv i fjøs og stall. På vinterføre ble torven kjørt på slede til gårdene. Andre steder i landet der det var . Et sitat fra kommunens egen nettside: Etter NØYE planlegging og grundig politisk behandling ble det besluttet at Sarpsborg Torv skulle bli byens.

Plastplater som nå er så møkkete av grønske og sot at en uinnvidd må lure på hva dette skal forestille. Opprinnelig var torven takets isolasjon. Samtidig var og er det også viktig med laftebygg å få god tyngde på taket for at laftet skal sette seg, dvs at stokkene blir presset godt sammen så veggene blir tette. Det har vært brukt til taktekking i Norge i .