Helseattest storfe

Storfe som omsettes skal følges av en egenerklæring som beskriver både besetningsstatus og individstatus. Ved salg ut av veterinær region skal dyret uansett . Helseattest ved salg av livdyr. Kjøper bør til enhver tid forsikre seg om at innkjøpte dyr kommer fra en besetning med kjent, god helsestatus. Dyreeier registrerer besetningens helsestatus i egenerklæring. Som hovedprinsipp er det veterinær som sjekker helsestatus hos det enkelte dyret.

Kvalitetssikret livdyrhandel innebærer helseattest eller livdyrattest. Les mer om den elektroniske livdyrattesten her. Que el semen de referencia procede de animales que han sido aprobados como donadores y que se encuentran alojados en un centro de inseminación autorizado y bajo control oficial. At den angjeldende sæden stammer fra okser som har vært godkjent som sæddonorer og har stått på en godkjent . OR – the donor bulls were held in isolation during the period of collection and for the days following collection and were subjected to a . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Storfekjøttkontrollen vil kjøre en oppdatering av sitt system onsdag januar kl 11. Nye produsentnummer for Trøndelag og noen kommuner i Vestfold. Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 01. Det frarådes livdyrkjøp fra slike besetninger.

Kategori D er båndlagte buskaper med forskriftsmessige restriksjoner mhp livdyrsalg. Flere har etterspurt en elektronisk versjon av helseattesten. Vi nærmer oss slutten på spesifiseringen av ny attest. Fagsjef og fagmiljøet innen helse har vært i tett dialog med ReKu-teamet. Vedlagt er siste forslag på hvordan en elektronisk helseattest for buskapen kan bli seende ut.

NB: Den er fortsatt til . Ringorm hos storfe forårsaket av Trichophyton verrucosum og ringorm hos pelsdyr er en B-sykdom og forekomst eller mistanke om slik sykdom skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Ved innkjøp av dyr, påse at det medfølger helseattest og at ringorm ikke forekommer i selgerbesetningen. Sjukdommen er som oftest forårsaket av coronavirus og rammer kun storfe. Smitten forekommer særlig i den kalde årstiden. Smitte fra storfe til mennesker er ikke påvist.

Begrens livdyrkontakten – ved innkjøp av dyr bør det alltid forlanges veterinær helseattest fra selger. Gode smittehygieniske rutiner på . Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22. Far skal være seminokse.

Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres. Kalven skal være innmeldt i Husdyrregisteret. Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer. Hendelsen er registrert i en annen besetning.

Norge, også testkandidatene i fenotypetesten. TYR har i samarbeid med styringsgruppa i kontrollprogrammet funnet rutiner for oppfølging av. Staur så syke dyr blir selvfølgelig ikke tatt inn. Ved påmelding til test vil det bli innhentet opplys ninger om besetningsstatus slik at . Team Storfe – Nortura SA. Kalveoppdrett i storfekjøttproduksjonen.

Mål med oppdrettet av kalv. Ein frisk og triveleg kalv i god vekst som utviklar seg til ein stabil drøvtyggar. Planlegg bruken av kalven tidlig.

Bestem bruken av kalven i løpet av 2-veker etter fødsel. Tilgang på kalv, grovfôr og plass vil avgjera driftsopplegget i . Stav Veterinærsenter kjører ambulatorisk praksis i Øyer kommune, Fåberg og Sør -Fåvang. Vi behandler sykdom og skader hos storfe , sau, geit og gris.

I tillegg driver vi med drektighetsdiagnostikk, seksuell helsekontroll, avhorning, kastrering , vaksinering, helseattest , inseminering osv. Vi tilbyr forebyggende helsearbeid og .