Har ku horn

Det er jo tydelig at de ikke har horn. Men en jeg diskuterte med hevdet at kuene får brent av hornene tidlig. Og at de derfor faktisk _egentlig_ har horn.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Avkommet kalles kalv til de er . Vårt storfe stammer fra urstorfeet.

Flokkmedlemmene er som regel nære slektninger, og mor og døtre beholder tette bånd hele livet. Alder, horn og personlighet avgjør hvem som skal være lederku. Når oksene blir kjønnsmodne, forlater . Denne stratos kua med jur som synger med stratos stemme. Er det bare jeg som er utrolig blond og trodde det var okser?

Dette har jeg funnet ut. Kvifor er det berre nokre kyr som har horn ? Kua har horn for å forsvare seg. Bonden har gjort noko med horna. Ingen har prøvd dette etter denne hendelsen. Hornene kan ikke bevege seg, men det kan ørene, som sitter ved siden av hornene.

Fordi det ville se for dumt ut med rundstykker. Undersøkelser viser at det finnes mange forskjellige fjøskonsept som funger godt for kyr med horn. Det finnes altså ikke en løsning som utpeker seg til å være best.

Det som har vist seg å være viktigst er dimensjoneringen og utformingen av selve fjøset, i tillegg til et bra management og et godt forhold mellom mennesker. Kollethet har en enkel nedarving. Alle dyr har et genpar som bestemmer om dyret er kollet eller hornet. Genparet kan bestå av to gener for hornanlegg (hh), to gener for kollethet (KK) eller ett av hvert (Kh). I de to siste tilfellene vil kua være kollet.

Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Det aller beste er hvis kalven på egen hånd greier å leite seg fram til juret på kua og finne en av spenene og suge i seg lunken. Så det beste rådet for å se . Dersom vektforskjellen er større enn kilo vil den kua som er tyngst få mest tilgang på mat.

Men dersom den letteste kua har horn , er det den som har høyest status. Det betyr at horn trumfer vekt, sier Bøe. Det foregår altså et slags maktspill i fjøset etter at bonden har lukket døra og slukket lyset for kvelden. En annen årsak kan være at de trodde kalven var kollet, men at det senere viser seg at den har horn.

Avhorning av eldre dyr gjøres oftest ved at dyrene gis beroligende medikament, for deretter å få . Likevel kalles både oksen og kua på andre språk yak. Merkelig nok blir tam yak bare halvparten så store. I likhet med alle andre tamme dyr, forekommer tam yak i alle mulige farger.

Både oksen og kua hos så vel tam som vill yak har horn. The Void qua Space is said to be infinite through being non- contingent just as the being of the Creator (is said to be infinite) through Time. Sub specie aeternitatis, it is sai there is no such thing as present and past. NRF- kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

Ved to års alder står hornene rett ut med spissene pekende fram (” Djevlehorn ”). Utover sommeren begynner hornene å krumme seg noe nedover. Panneplatene har ikke begynt å vokse ut.

Kranie av toårig ku , sommer. Tekst og foto:Tord Bretten, Oppdal Bygdeallmenning. Har du kyr med horn prøv bøtter med mineralnæring fra Felleskjøpet,disse vil også kalvene benytte. I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet hornete. Gevir felles og nytt vokser ut hvert år, mens horn sitter fast i hele dyrets livstid.

Hos reinsdyr har både hanner og hunner gevir, men hos elg er det kun oksene som utvikler gevir. Geviret er oksens statussymbol, og størrelsen på geviret har stor betydning for hvor mange kuer den får bedekke under brunsten. Både blant storfe, sau og geit finnes individer som mangler horn.

Denne egenskap er sannsynligvis oppstått ved mutasjon hos hornete typer og er arvelig med fullstendig, ufullstendig eller kjønnsbegrenset dominans.