Hanndyrloven

Departement, Landbruks- og matdepartementet. Korttittel, Hanndyrloven. Denne loven avgrenser retten til å slippe okser, værer, geitebukker og hingster på beite sammen med andres kuer, søyer, geiter eller hopper. Kommunen og fylkesmannen kan fremlegge egne vedtekter for Landbruks- og matdepartementet som avgrenser eller gjør unntak fra forbudet. Wøyen mente også at Hanndyrloven forbød dem å ha okser på beite.

Hanndyrloven forbyr imidlertid ikke okser å gå på beite i inngjerdet område, men i utmark. Wøyens fjøs fortoner seg mer dyrevennlig enn vanlige båsfjøs der melkekyrne står på rekke og rad i sine avgrensede celler og kalvene . Dyrevernloven omhandler dyrene, og hanndyrloven som gjelder for okser eldre enn mnd. Matilsynet har foretatt en juridisk vurdering om unntaket for beiting med okser i forhold til generelt regelverk. Unntaket gjelder når oksene utgjør en fare, og det må eieren eller virksomheten kunne dokumentere, og legge fram ved et. Jensen synes det er tragisk at Mattilsynet ikke kan gjøre noe, men de viser til den såkalte hanndyrloven av 6. Snakka forleden med en bonde som driver med høylandsfe.

Hvorfor er det sånn at høylandsfe har fått dispenasjon, så oksene kan gå ute til de er år gamle? Okse på beite innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Har du hørt om Hanndyrloven?

Eier ble tilslutt anmeldt til politiet med bakgrunn i Hanndyr – loven som omhandler hvilke ansvar man har for alle hanndyr ( hings, okse, bukk osv) Hingsteholder er ansvarlig for å holde sikkert gjerde, Landbrukskontoret bør vite hvilke rettigheter loven omhandler 🙂 Du må logge inn for å like denne kommentaren! I et tilfelle på Sunnmøre førte hanndyrloven til at ny type beitebruk med . Ja, også må vi ikke glemme hanndyrloven da. Vær lam må sankes før 1. Er så slitsomt å få lamming i februar med ukjent vær. Temaet i går kveld var absolutt aktuelt og dreide seg om beitelov, gjerdelov og den såkalte ” Hanndyrloven ”. Det var vel verd å utsette bondekafeen en uke slik at det passet for advokat Paul Aakre. Det blir litt som disse jegerne som setter opp skilt : Jakt pågår.

Ferdsel på eget ansvar. Ikke ulovlig skilt, men å utsette turgåeren for fare er likevel ulovlig. Klippet denne fra hanndyrloven. Det er forbode å la oksar som er eldre enn månader gå på beite,. Hanndyrloven sier vel egentlig ikke annet enn at man ikke kan slippe 2-årige og eldre hingster på beite med hopper dersom det ikke er godkjent avlshingst.

Står ingenting om gjerder eller sikring av disse. Synes derfor dette er nokså vage bestemmelser, også med tanke på at en hingst meget gjerne kan . For øvrig slår hanndyrloven fast at det ikke er tillatt å slippe hanndyr som er eldre enn et halvt år fritt ut på beite. Damene som hadde den nifse opplevelsen er imidlertid klare i sin tale, uansett hva loven måtte si: Det blir ikke mer bading i Litjvatnet i sommer. De advarer også andre mot å ferdes i området. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har på oppdrag fra Statens landbruks- forvaltning foretatt en evaluering av beiteordningene, det vil hovedsakelig si tilskudds- ordninger som har som mål å fremme beiting.

I dette notatet presenteres resultatet av evalueringen. Evalueringen er gjennomført i perioden fra . De tre er bøtelagt for brudd på hanndyrloven , for smugling og for brudd på ligningsloven.