Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs

Prisene på grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs kan variere avhengig av kurssted. Klikk på kurssted under for å se kursdatoer de neste månedene. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at du skal føle deg trygg og godt ivaretatt på våre kurs.

Dersom du har noen spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på. Hva koster grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs ?

Svar: Ta kontakt med kursarrangør for å få rede på pris. Jeg skal jobbe offshore utenfor Nordsjøområdet (f.eks. Brasil, Qatar, USA etc.) og vil vite om mitt Norsk olje og gass grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs , tatt i Norge, er godkjent der.

Description: Kursets hensikt er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter o- HMS kultur. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht til Norsk olje og gass-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

For å kunne reise offshore trenger du et gyldig Norsk olje og gass sikkerhetskurs.

Målsetting: Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Kurset skal gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, og bidra til sikker adferd. Frekvens: innen hvert 4. Sikkerhetskurs offshore skal gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Om du lurer på hvilket kurs du trenger kan du kontakte vår kurskoordinator på telefon eller e-post. MÅLSETTING: Kursdeltaker skal ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter oBruk av redningsstrømpe. Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge. Datoen på mitt grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs er gått ut. Må jeg ta hele grunnkurset på nytt?

Gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell som skal arbeide på innretninger til havs. Dersom man skal arbeide på innretninger til havs, må man ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring. MÅLGRUPPE: Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002. VARIGHET: Kurset gjennomføres på dager.

Vi har sommerkampanje på grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og grunnleggende. NAV Aust-Agder ønsker ikke egne kurs øremerket for NAV, men vil gjennom denne rammeavtalen gjøre avrop på enkeltplasser på ordinære kurs i tilbyders kurskatalog. Den viser spesielt fra Helikopterevakuering (HUET) i anlegget.

En spesielt lærerik og god praktisk trening. Gode og støttende instruktører gjør det til en god mestringsfølelse for alle deltakere.