Genmanipulasjon av dyr

Foto: iStock Ein genmodifisert organisme er ein. Fagstoff: Mennesket har i mange tusen år drevet med avl og kunstig utvalg for å få fram bestemte egenskaper hos planter og dyr. Avlsarbeidet har gitt oss tallrike gode raser, men dette arbeidet tar mange generasjoner, og resultatene trenger ikke alltid å bli som forventet. Ny forskning og nye teknikker gir . Det fremstilles genmodifiserte bakterier, gjær, planter, fisk, forsøksdyr og dyr som produserer medisinsk viktige proteiner.

Dyr og planter med ekstra genmateriale kalles transgene. Mange er usikre på om genmodifiserte organismer kan påvirke helsen til dyr og mennesker, og om de gir . Professor George Church ved Harvard University sier til MIT Technology Review at han tror at slik genmanipulering av hunder kan være en slags døråpner for genmanipulering av folk, noe også kineserne på en måte har begynt med. GMO- skepsisen er stor, men de fleste genmodifiserte organismer . Ordet genmanipulasjon betyr det samme, men er et verdiladet begrep da manipulasjon oppfattes som en umoralsk eller uetisk hensikt.

Grunnen til at det er mulig ved hjelp av gensløyd å flytte gener fra mennesker, dyr , planter, og bakterier er at disse er laget av de samme stoffer. Genetisk modifisert organisme (GMO) er en levende organisme (plante, dyr , bakterie osv.) som har fått forandret sitt arvemateriale ved bruk av moderne genteknologi. Genteknologi gjør det mulig å sette arvestoff (DNA) sammen på nye måter ved hjelp av ulike, stadig mer presise metoder, og å overføre genmateriale mellom . For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva genteknologi og genmodifisert mat er: Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier?

Hvilke fordeler, ulemper eller farer er det med genmodifisering? Kan det være farlig å spise genmodifisert mat? Velkommen til de nye nettsidene våre!

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper. Genmodifisert mat består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp . Et eksempel er de mange forskjellige hunderasene . På kloning: En klon er en plante eller et dyr som har helt likt arvestoff som opphavet. Kloning er ikke bare noe som finnes sted kunstig. Hos mange planter er kloning eller vegetabilsk formering en naturlig del av livssyklusen, f. Og hos den lavere dyreverdenen.

Det kan forventes søknader både til EU-landene og Norge om å utvikle genmodifiserte dyr , i lys av utviklingen som skjer andre steder i verden. Det melder Direktoratet for naturforvaltning. Et overordnet etisk spørsmål er om mennesket overhodet har rett til å manipulere og modifisere andre organismer på denne måten, eller om det er . Dyr blir gjerne genmodifiserte fordi ein ønskjer å bruke dei til behandling av menneske. Ein har for eksempel genmodifisert grisar for at dei skal bli betre eigna for å kunne brukast til xenotransplantasjon (les meir om det i egen artikkel). Men dette har enno ikkje lukkast.

For forbrukeren kan dette i sin tur innebære flere rester av plantevernmidler i maten. Planter som er genmodifiserte for å produsere en insektgift som skal drepe bestemte insekter, kan også være skadelig for andre insekter og dyr som ikke ødelegger avlingen og samtidig har viktige oppgaver i økosystemet. Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre . Innhold Hva er genmodifisering?

Problemstilling, er dette etisk å gjøre. Eksempler Kilder Kilder Hva er genmodifisering?