Gammelnorsk spælsau vs villsau

Eg er fullstendig klar over at slakteria betaler dårlig for vill sau, derfor skreiv eg eldre raser fks, gamalnorsk spælsau , svartfjes og dei andre nordiske gammle rasene. Dette er dyr som ligger mellom villsau og nks i slakt, og har mykje meir flokk instinkt som gjer at dei passserlamma bedre . Kvit spælsau vs gammelnorsk spælsau og gammel. Flere resultater fra gardsdrift.

Gammelnorsk spælsau vs villsau – Møbler i stil plassen. Bufret Rasen blir også kalt utegangersau og villsau.

De har hatt som mål å holde på egenskapene til den gamle spælsautypen , uten videre innblanding av gammelnorsk sau eller utviklingen til den morderne kvite . Gammalnorsk spælsau gjer landskapet finare. I dag er det eit lite miljø med denne sauerasen i Nordfjor der vi held . Under kveldens debatt viste Tuva Thorson Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum videoer av villsautypen Mouflon-sau som kan leve side om side med ulv, fordi de kan løpe like fort. En bør også unngå innblanding av moderne kvit spælsau , . Dette er veiledende priser som forutsetter stamtavle og dokumentasjon av raserene dyr samt at lammene er i god vekst og har bra helsestatus.

Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tillfelle mellom kjøper og selger. Husk at alle livdyr uansett, allti skal ha stamtavle, god vekt og godt rasepreg. Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk.

Disse sauene var tilpasset forholdene som stort sett hadde vært uforandret over flere tusen år. Med industrisamfunnet fulgte nye muligheter . Kjøttet fra denne er verdsatt som en. Et par lam har jeg slaktet selv til eget . Han sitter også i styret i landslaget. Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull. Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske.

Jeg har også renrasa værer i begge rasene og andre spælsøyer som er blandet mellom vanlige hvite og fargede uten horn. Tilskudd til bonden som holder villsau bidrar til bedre ressursutnyttelse, mindre avfallsproduksjon, bevaring av eldre raser og et åpent og vakkert Norge. Det er ikke pigmenteringen som er problemet men at villsauen ( liksom gammelnorsk spælsau ) har dobbel ull, det vil si både dekkpels og underull. Ulla til spælsauen er derfor mye mer lik den forhistoriske villsauen.

Jeg vil takke hovedveileder Tormod Ådnøy (IHA) for hjelp, støtte og gode samtaler. Takk til biveileder Ola Flaten ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), for all hjelp med tall, tekst og gode råd. Thor Blichfeldt ved Norsk sau og geit (NSG) som også var biveileder, skal ha takk for idéen til oppgaven, støtte . Sau, sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett spiralsnodde horn, som hos hunnene er mindre enn hos hannene, eller de kan mangle. Sauebukken har heller ikke geitebukkens skjegg og ramme . Smårasene som villsau – svartfjes – gammelnorsk spæl, har vanskelig for å nå disse klassene.

Her bør målet være å få flest mulig i klasse O eller bedre på grunn. Anmerkning: Salgsskinn farga spælsau – betyr at Nortura har plukket ut dette dyret til å produsere et ullent skinn som er bestilt fra garveriet.