Galloway kjøtt

Nye embryo prosjekt, se nederst på siden for info om stamtavler. Andre Opplysninger frå tidlegare: Studier ved Guelph universitetet viser at kjøttet inneholder samme fettprosent som flere typer fisk og kylling. Kjøttet er rikt på umettede fettsyrer og er svært smakfullt. Et flott marmorert kjøtt med høyt innhold av Omega.

Dyra beiter i norsk natur. Ronny Matnisdal er kontaktperson angående embryo. Det arbeides med å importere embryo fra Danmark.

Priseksempler (som på ingen måte er bindende, prisene avhenger selvsagt av tilbud og etterspørsel): . Gallowaykveget stammer fra stedet ved samme navn i den Sørvestre del av Skottland. Rasen er meget gammel, noen sier den elste i hele Skottland. Kjøttkvaliteten hos Galloway er meget god.

Fettprosenten er lav og fettsyresammensetningen gunstig. Produksjonen vår er 1 grovfôrbasert, dvs. Dyrene er ute på beite så lenge som mulig og får ellers høy eller surfôr. Highlights info row image. Vi produserer økologisk kjøtt av rasen Belted Galloway.

Dyrene beiter norsk natur i 4-mndr hvert år og får grovfor resten av året. Historisk har Galloway vært kjent for både sine hester og sine kyr, og melk og kjøtt er fortsatte betydelige industrier. Vi har en gård hvor vi driver med kjøttferasen Belted Galloway. Rasen og driftsmåten utmerker seg spesielt med at det er veldig godt kjøtt til biff, hamburger osv.

De er også snille og ser litt artige ut, slik at mange synes dette er spennende. Vi selger kjøtt direkte til privatpersoner, livdyr til andre produsenter . Når det dreier seg om kjøttproduksjon på halvkrysninger der NRF er mora, dreier det seg som oftest om de kontinentale rasene, forutsatt at kalvinga går greit. Du har jo inntekt på kua i seg sjøl, så det er jo bl. Dei et mykje lauv, kvistar, gras og einer, noko som liknar mykje på elgen sin meny.

Dei har lang leveti og det er ikkje uvanleg med produktive dyr over år. På Fiddan Øko-Gård går kyr og kalver sammen på beite . Aberdeen Angus og Galloway passer godt til økologisk drift og utnytter beitene bedre enn de fleste andre raser. Med lav fettprosent, gunstig fettsyresammensetning og et saftig velmarmorert kjøtt er vi stolte av å kunne tilby dette til våre kunder. Far kneler bak meg og holder mitt livløse hode med den hånden han har igjen. Kapittel 1I NATIONAL CATHEDRAL kjente domprost Galloway et underlig.

Jeg skriker i uendelig redsel. For å kompensere for dette tapet og redusere mengde importert kjøtt , er det beregnet at det trengs en stor. Dekningsbidragskalkylen blir beregnet på grunnlag av normtall.

Det er stor variasjon fra gård til gård.