Frimurer 2 grad

Nå får han nye ritualer som skal bringe ham videre i hans sjelelige utvikling. Det tar som regel et år å komme fra en grad til den neste. For hver nye grad åpenbares nye ritualer, . De skal kontrollere at huset tilfredstiller kravene, forklarer Aase, som sier det i Alta vil bli en stjernesal for 1. Det er ingen spesiell seremoni som gjennomføres.

Etter et år som frimurer av første grad kan man gå videre til 2. Kandidaten føres baklengs inn i losjeronmet som for anledningen er prydet med dødssymboler Han oppfordres til å tenke på døden. En slik idealistisk streben hos arierne har jødene alltid fullt ut forstått å utnytte og i særlig grad innen frimureriet hvis hele oppbygning peker klart hen på jødenes. Det med dusker prydede foreningsbån slynget i knuter.

Kandidaten blir også spurt om han er villig til å avsi seg sin religion for å anta frimurernes religion og om han er rede til å blande sitt blod med frimurernes blod. Grad II Innvielsen skjer ved alteret i losjerommet. Kandidaten må avlegge en medbrodered og stadfeste sine løfter og å adlyde ordenen og være .

Den søkende føres nå frem til søylene og rundt hver enkelt av dem, hvoretter han stilles midt i mellom dem mens logens taler kommer bort til ham og leser fra ritualboken. Roger Aase, som er tidligere frimurer i niende grad , viser i videoen hvordan brødre i første grad har lov til å gi seg til kjenne. Det hemmelige håndtrykket kan en frimurer bruke overalt hvor han møter en annen frimurer. Men det er ikke bare med dette håndtrykket en frimurer kan kommunisere med . Ny bok om frimurernes hemmeligheter. FRIMUREr , gmn (Foto: Dokument ). Takket være sine erfaringer fra losjen, både som bror og som forsker, har han meget god kunnskap om hva som gjelder fra og med første grad og hele veien til topps.

I Det svenske frimurersystem , som praktiseres i Norge, finnes det operative grader , en administrativ 11. Fiskeriminister Svein Ludvigsen i Kjell Magne Bondeviks 2. Jeg skal ledsage Dem på den ukjente vei og føre Dem til det sted hvor det skal avgjøres om De kan bli opptatt til frimurer eller ikke. Det er et greit avbrekk i hverdagen, sier Roe Jenset, frimurer i sjuende grad og rådmann i den lille øykommunen Ibestad i Troms. Ja, det er et ritual i 3. Frimurer -medlemmer-matrikkel-.

Men så veldig hemmelige er de ikke. For svensken Henrik Bogdan har avlagt doktorgrad om dem.

Et eksempel på ættens betydning er det norrøne ættleidingsritualet, der en sønn som skulle anerkjennes og opptas som medlem av ætten ifølge både Gulatings- og Frostatingsloven skulle få en skinnsko tredd på høyre fot. En lignende rite praktiseres ved opptaket til første grad hos frimurerne , der den kommende frimureren . Vanskelig å svelge – Det at deres ritualer kan komme fra hedenske ritualer, er nok ekstra vanskelig å svelge fordi det er en del prester i de høyere . Dette er den høyeste graden. Det er det verste jeg har vært med på i hele mitt liv, fortalte tidligere frimurer Knut Renslemo til Magazinet for syv år siden. Det sier sjefen for frimurerne i Nord-Norge, provincialmester Per Trygve Kongsnes. I det første skiftet (1., 2. og 3. grad.) arbeides det etter to ritualsystemer: Det svenske system, og Polarstjerneritualet (opprinnelig fra Tyskland).

I menyen til venstre finner du alle norske loger, . Du vil medbror, senere bli meddelt Den Norske frimurerordenens ekstraløsen for denne grad. Noen husker den (for frimurerne ) traumatiske opplevelsen med den italienske P-losjen som var infiltrert i mafiaen, Vatikanbanken og eliten i det italienske samfunn. Høygradsfrimureri med opptil grader !