Fraksjon olje

Hver fraksjon består av hydrokarboner med kokepunkt innenfor et bestemt temperaturområde. Kokepunktet for hydrokarboner øker med antall C-atomer i molekylene. De såkalte lette fraksjonene består av . Fraksjonen tappes av og tas vare på. For å oppnå balanse mellom tilførsel og etterspørsel blir derfor de tyngre fraksjoner av råoljen spaltet i såkalte crackere.

Råstoff er olje med kokepunkt 350–5°C som sendes gjennom en katalysator (fullers earth, zeolitter o.l.) i virvelsjiktseng (fluid bed) med temperatur 620–7°C. Svovelinnholdet er meget lavt. Nordsjøen: Noe tyngre råolje enn fra Nord-Afrika, men med meget lavt svovelinnhold. Dette gir høyere utbytte av mellomdestillater og fyringsoljer.

Oppgaven til raffineriene er nettopp å raffinere (foredle) fram de enkelte bestanddelene ( fraksjonene ) som man til enhver tid ønsker. Av råolje benyttes ofte krakking for å spalte opp råolja til . Ved krakking-dannes eten og propen. Disse kjemikaliene brukes i produksjon av: -plast -sprengstoff -lim -tekstiler. Behandling og bruk av olje Problemstilling: Hva skjer ved destillasjon av råolje, hva er fraksjon og hva brukes fraksjonene til?

Råoljen blir ikke bare til olje. Naturlig produkt Hydrokarboner Må . Biologisk nedbrutt materiale som er presset sammen under høyt trykk og temperatur. Dette skjer i oljeraffineriet. Ved destillasjon blir råoljen delt i mange fraksjoner , avhengig av kokepunktet. Jo lavere molekylvekten av bestanddelen er, desto høyere opp den er fanget.

Derfor blir komponentene separert fra blandingen i avtagende rekkefølge av deres kokepunkter og danne forskjellige fraksjoner i destillasjonstårn. Hver av fraksjonene hentet fra destillasjon av olje har stor betydning som brensel i ulike bransjer. Oljedestillasjonen skjer i et oljeraffineri. Oljen blir varmet op til ca.

Da går mesteparten av oljen over til gassform og blir ledet inn i destillasjonstårnet. I tårnet er temperaturen høyest i bunnen. Blandingen blir derfor avkjølt etter hvert som den stiger. Når hydrokarbonene i blandingen får en temperatur som . Hva er petroleum, reservoarer, raffinering, hva brukes olje og gass til mm.

De ulike fraksjonene som kommer ut i fra et destillasjons tårn kan brukes i både kjemikalier, bensin, flybensin, som smøringsolje, det kan brukes til oppvarming og den tyngste fraksjonen brukes til asfalt. Gassen eller naturgassen . Asfalt meir enn Over 350. Lette fraksjoner består av hydrokarboner med få C-atomer og med lave kokepunkt.

Man kan derfor beskrive ulike fraksjoner etter antall C-atomer og kokepunkt. Destillasjon i norske oljeraffinerier skjer i høye destillasjonstårn. Det meste av oljen er da gass når det går videre . Flere av prosjektene i PROOFNY har studert omdanning og effekter av olje fra akutte utslipp. Olje inneholder en kompleks og ukjent blanding av komponenter som dels er hydrokarboner,.

At de polare fraksjonene bidro sterkt til toksisiteten i oljen skyldtes derfor at de også var mest vannløselige. Disse oljene kan være tilsatt bitumenkomponenter (brukes til asfaltproduksjon), aromatekstrakter og andre PAH-holdige biprodukter fra raffineringsprosessen. I dette vinduet skal du finne tabell ffor oppslagsordet olje.

Fellesforbundets Petroleumsforum krever at regjeringa og Arbeiderpartiet bruker reservasjonsretten mot vikarbyrådirektivet.