Evolusjonsteorien bevis

Det finnes ingen vitenskapelige funn i dag som motbeviser evolusjon , skriver Lene Martinsen. Evolusjon var gjennomgangstema i hennes doktorgradsarbeid. Vi kjenner selvfølgelig ikke til absolutt alle detaljer og mekanismer ved evolusjon , men det er heller ikke nødvendig for å avgjøre om evolusjon er fakta eller ikke. Jeg mener at det ikke finnes noen bevis for evolusjonsteorien.

Det som står i lærebøkene er mye løgn.

Mange av disse løgnene er jo faktisk blitt bekreftet av løgneren selv som noe som er diktet opp. Og alle de restrerende såkallte bevisene kan motbevises. Jeg tror at vitenskapen peker mot en skapelse. Richard Dawkins er blant de mest høyrøstede her. For det andre er evolusjonsteorien usannsynlig.

Hva er det for et spørsmål? Får det til å høres ut som om det i seriøse miljøer har vært uenighet om evolusjonsteoriens status.

Går ut ifra at det skulle være et spørsmålstegn der. Egentlig ikke nå mer å diskutere engang, merkelig at du spør om slike ting på et livssynsforum egentlig, ville ikke det vært mer effektivt å spurt etter fakta om en vitenskapelig teori, på eeh. Til overskriften, nei, vitenskapen foholder seg ikke til . Pytagoras er selvsagt umulig. Den kan heller ikke bevises i et steg ved enkel observasjon.

Nesten all evolusjon som har foregått har skjedd i forhistorisk tid. Og ingen av oss har dermed observert de store stegene som evolusjonen har tatt. Han utviklet ikke sin evolusjonsteori da han var til sjøs, men det var under denne reisen at han begynte å fundere på dette. Darwin var ikke den første til å presentere en evolusjonsteori , men han var den første til å legge frem signifikante bevis i den retningen. Darwin ventet imidlertid i 20-år fra sin reise før han turde å . Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme).

I det foregående er betegnelsen utviklingslæren brukt i stedet for evolusjonsteorien. Lekfolk har som regel feilaktige forestillinger om hva en vitenskapelig teori representerer, at det dreier seg om en hypotese, dvs en begrunnet, men ikke bevist antakelse om årsakssammenhenger. En vitenskapelig teori er . Lærer gikk ut mot Darwin og evolusjonsteori på skolens nettside. The big bang kan ingen bevise , men dette er en fantasi eller en teori som en del forskere har fordi de ser at materien beveger seg ut fra et sentrum, skriver læreren og utdyper: I det nye RLE-faget har Cappelen Damm gitt ut en lærebok .

Gjennom flere tusen år har filosofer og forskere undret seg over livets utvikling. Etter drøyt år med intense studier ble Charles. Og etter hvert dreide det seg om evolusjon. Sitter og følger me og skriver litt i tråden alternativ evolusjon. Og så hørte jeg kreasjonisten John Mackay si (på sin hjemmeside) Om evolusjonen stemmer, hvor vil bevisene være?

Det finnes som nevnt masse bevis for evolusjon , men samtidig foreligger det en del elementer som krever mer forskning. Det betyr at vi som rase har utviklet oss fra mer primitive eller opprinnelige nivåer av eksistens til den psykologiske og fysiologiske fasongen vi har i dag. Men jeg forstår heller ikke hvordan evolusjonsbiologer kan bruke evolusjonsteorien til å motbevise Guds eksistens. Det er forskeren Jørn Hurum som . Gud er ikke en rasjonell forklaring. Derfor mener jeg det blir helt feil når evolusjonsbiologer bruker Darwins evolusjonslære som bevis på Guds ikke- eksistens.

Vitenskap er en rasjonell forklaring. Han har alltid trodd på Gud og på en skapelse. Men i dag sa biologilæreren med stor overbevisning at evolusjonsteorien er bevist , og at den er basert på pålitelig vitenskapelig forskning. Han sier til seg selv: Hvis forskere virkelig har bevist. Alex vil ikke virke dum.

I både evolusjonsteorien og skapelsesteorien spiller tro en vesentlig rolle ut ifra det verdensbildet man har. I dette tilfelle har bibeltro kreasjonister . En måte å angripe spørsmålet om hvor godt er evolusjonsteorien bevist ? Et par eksempler vil være: – Eksperimentelt bevis (altså som bygger på eksperimenter). Vi kan gjøre forsøk for å teste prediksjonene til teorien om evolusjon. Et eksempel vil være et .