Ensil pluss

Faren for varmegang ved uttak reduseres da mengde gjærsopp blir mindre. Salt (natrium) andelen er på. I rundballer kan man dra . Kjemikaliets bruksområde.

Problemet er også vedvarande ein månad eller to til temperaturen vert lav.

Er det lov å ha syre forran på traktoren på offentligveg? Flere resultater fra gardsdrift. Ensileringsmiddel innlegg 3. Bufret Valg av ensileringsmiddel. Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Oversikten nedenfor viser hvilke egenskaper de ulike midlene har. Innhol Fareklasse, Korrosjon på .

Bland ikkje Kofa- middel med . Til Kofasil Ultra er brukt 2fôrenheter. Da vil det sannsynligvis bli lettere baller der det er mest fortørka enn det som er nevnt i tabellen, uten at det er korrigert for det. Dette kan selvsagt disku- teres, men hele poenget er for å vise at pris pr ball i utgangspunktet er misvisende fordi den viktigste.

Det kan difor løna seg å ha noko av eit av desse . Hvis problemet er smørsyre eller listeriabakterer, kan en vurdere å bruke . Råmjølk: Denne har høgare bufferkapasitet og krev sterkare dosering. Sjekk pH i ferdig syrna mjølk. For høg pH gjer at mjølka er mindre lagringsstabil. For låg pH gjev redusert smakelegheit. Sil-All 4xer en inokulant (tilsetting av ønskede mjølkesyrebakterier) bestående av stammer: Lactobacillus plantarum,.

Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici og Lactobacillus salivarius, og fire enzymer: α-amylase, cellulase, hemicellulase og xylanase. Du bestiller enkelt på min side på. Animal Biosa ensilering.

Hvis bestilt Pluss-middel og fortørking ikke er effektiv – doser mer.

Unngå smørsyre – fortørking, rett stubbhøyde, rett dosering. Mye ammoniakk – hvis høyt proteininnhol hvis smørsyregjæring . Pluss-middel” med tanke på fortørking, og såleis likevel må bruke desse, sjølv under for våte forhol må ein tenkje seg litt om. Dei inneheld i tillegg propionsyre, men dette er ei svakare syre, og bidreg mykje mindre enn maursyra når . Afalon flow (Felleskjøpet Agri), Agil 1ec (Felleskjøpet Agri). Glyphogan eco (Felleskjøpet Agri), Glyfonova pluss (Felleskjøpet Agri).

Roundupspray (Felleskjøpet Østlandet) . Gjæringskvaliteten var god for alle ensileringsleddene. Det ble ikke funnet høye etanolverdier, men alle .