Dekningsbidrag formel

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse. Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene.

Dekningsbidraget regnes ut automatisk hvis du fører regnskapet i Visma eAccounting. Noen som kan gi meg en formel som gjør det lettere for meg å regne ut dekningsbidrag ? Dekningsgrad innen økonomi er dekningsbidrag i prosent av salgspris, evt. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Er det noe til overs etter dette, sitter man igjen med et overskudd. Indirekte kostnader salg og administrasjon (faste og variable). Bidragskalkyle: Direkte materialer. Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.

Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy dekningsgrad som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. Synes du svaret var godt eller dårlig? Epost (blir ikke publisert). Sikkerhetsmargin i kroner = Omsetning – NPO i kr. På enhetsnivå kan man finne dekningsgraden ved å beregne forholdet mellom dekningsbidraget per.

Hva er dekningsgraden da? Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med for å dekke de faste kostnadene og eventuell fortjeneste. Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader.

I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse . Som det fremkommer av formelen over, så viser dekningsbidrag II hvor mye av salgssummen en står igjen med etter å ha dekket de variable kostnadene og eventuell andel av faste kostnader. Tanken bak formelen er at alle salgsgrupper skal bidra til å dekke sin prosentandel av de faste kostnadene. La oss gjøre et eksempel på å beregne nullpunket ved å bruke informasjonen som er gitt i grafen ovenfor. For å finne nullpunktomsetningen i kroner er formelen : Faste kostnader.

Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser. Stine vet at hun er i hard konkurranse med flere lokale leverandører. Alle ser på den nye bedriften som en spennende og framtidsrettet kunde og vil gjerne vinne den første konkurransen.

Hun legger dekningsbidraget til de . Etterspørselsfunksjonen er gitt ved følgende formel (fra regresjonsutskriften):. Nå ønsker vi denne som en. Nullpunktet finner man ved å avgjøre hva de faste kostnadene er for et briefcase lag og dele dette med dekningsbidrag i av omsetning. Dekningspunktet forteller oss hvilken omsetning som gir oss et dekningsbidrag akkurat stort nok til å dekke de faste kostnadene.

Da blir resultatet vårt null. For en flervarevirksomhet må man benytte den gjennomsnittlige dekningsgraden.