Datateknologi ntnu snitt 2017

Som sivilingeniør i datateknologi vil du lære å bruke IT. Du søker om opptak via Samordna Opptak. Søkertallene er fremdeles stabilt gode, med en økning på én prosent. For andre veier til opptak, se samordna opptaks side Opptakskrav og poeng. Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i . For tidligere års poenggrenser, se Samordna opptaks side Tidligere poengrenser.

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Dataingeniørstudiet i Trondheim er et 3-årig bachelorstudium med vekt på utvikling av programvare. Som dataingeniør vil du være med på. Men det skulle fortsatt vært flere jenter på mange av fagene, sier prorektor ved NTNU. Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng , og deles inn i en ordinær kvote og en kvote for førstegangsvitnemål.

Det gjelder også informatikkstudier, datateknologi , grafisk design og kommunikasjonsteknologi står det i pressemeldingen. Disse studiene har årets høyest poenggrenser på NTNU. It og datateknologi har det ikke alltid vært like god søking på, så jeg synes det er spennende at de har blitt poplære. NTNU , Datateknologi , 52. UiO, Informatikk: programmering og systemarkitektur, 424 . De som er kvalifisert til en kvote står i kø i rekkefølge etter hvor mange poeng de har.

Før en opptakskjøring bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass til så mange som lærestedene bestiller fra køen. De grå tallene er antall . Dette kalles etterfyllingsopptak. Den endelige poenggrensen for disse studiene kan derfor være noe lavere. Vi har ikke oversikt over poenggrensene etter eventuelle etterfyllingsopptak. Aller vanskeligst var det å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

Selv har jeg snitt på rundt 4. Helt ærlig, har jeg sjangs? Ja , men jeg tror ikke du har forstått systemet. De ulike studiene har ulike krav. Det er vel ikke et fett for . Søk på Samordna opptak, med elektronisk identitet fra MinID.

Psykologi profesjon (vår), UiO. TRONDHEIM (NRK) Bendik Tiltnes (20) har alltid vært flink i matte. Han tok matteeksamener på. SIVILINGENIØR: Bendik Tiltnes (20) studerer Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU.

En annen viktig faktor for avgjørelsen min var det høye snittet. Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten var det Medisinstudiet (høst) ved Universitetet i Oslo som i år har høyest karakterkrav med svimlende 6poeng.