Cellekjerne oppbygging

De fleste celler har èn kjerne men noen. I denne cellekjernen finner vi arvestoffet, DNA, i kromosomene. Fagstoff: Alle eukaryote celler har, med få unntak, én cellekjerne – en kommandosentral som forvalter all informasjonen som skal til for å danne og drifte hele organismen. Kjernen er omgitt av cytoplasmaet med alle organellene. Cellens kommandosentral.

Arvestoffet ligger i cellekjernen. Den kjemiske betegnelsen på arvestoffet er DNA. Man skiller mellom prokaryote og eukaryote celler. De prokaryote (bakterier og blågrønnalger) er betydelig mindre enn de eukaryote.

Videre mangler de en avgrenset cellekjerne samt flere av de strukturene man finner inne i eukaryote celler. De eukaryote cellene utgjør byggestenene i de aller fleste . Planter og dyr er bygd opp av celler med cellekjerne. De er kalt kloroplast, cellevegg og vakuoler. Planteceller har nemlig enkelte deler som ikke finnes i dyrecellene. Danner cellestrukturer som for eks.

Karbohydrater: Finnes vanligvis bare i små mengder. Det er organeller som vil si . Rolle: hovedsakelig som energikilde. Alt som skjer i cellen, styres av DNA-et i cellekjernen.

I cellevæsken utenfor cellekjernen flyter det forskjellige små cellelegemer ( organeller), som har bestemte oppgaver i cellen. De viktigste cellelegemene er: mitokondrier: . Består av cytosol(cellevæske) og organeller. Cytosol fyller ut cellen, og kan bestå av opptil vann. Genomene (DNAet) er små og. En cellekjerne som inneholder det genetiske materialet (DNAet), og som er omsluttet av en membran.

Det åpnes ikke noe nytt vindu. Lenken virker ikke (lenkeråte). Dyrecelle: Hver celledel har en bestemt. Kromosomer finner vi i cellekjernen , og det er her vi finner arvestoffet (DNA).

Selv om mitokondriene har et eget lite kromosom med gener, er det innerst i cellen, i cellekjernen , nesten alt av DNA-et oppbevares. Proteiner utgjør viktige komponenter i cellens struktur og funksjon, og utfører flere viktige oppgaver: De er byggesteiner i . Transkripsjonen skjer i cellekjernen hvor det lages en en nøyaktig kopi av DNA i form av en enkelttrådet budbringer RNA (mRNA), men hvor thymin er erstattet av uracil. RNA skilles også fra DNA ved å ha ribose som sukker istedet for deoksyribose.

RNA er mye mer ustabil enn DNA. Inne i alle cellekjernene ligger arvematerialet med arveanleggene dine. I hver cellekjerne har vi kromosomer med hvert sitt DNA-molekyl.

Arveanleggene, genene, ligger på rekke. Oppbyggingen av DNA-molekylet – ATCG. Når vi skal forklare hvordan disse . Endoplasmatisk reticulum. Bruk den interaktive illustrasjonen til å utforske cellens oppbygging ved å dra musepekeren over de forskjellige betegnelsene. Klikk på de ulike betegnelsene . Muskelcellene har mange cellekjerner , i motsetning til andre celler i kroppen som oftest kun har en kjerne.

Inni hver muskel er muskelcellene samlet i bunter, og mange bunter bygger opp en muskel.