Bæreevne eksempel

Med et eksempel mente jeg f. Gå til toppen av siden . Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. En populasjon kan svinge noe fra år til år, men over lengre tid kan ingen bestand være større enn det områdets økologiske bæreevne tillater fordi resurser som vann, mat og . Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over lang tid.

Hvorfor kan ikke en art både ha rask vekstrate og høy bæreevne ? Har en vag ide, men klarere ikke helt å sette ord på den. Mener det kanskje må ha noe med at det blir. Lemen kan være et eksempel. Hvert individ har ressurser som gjør at . Populasjonsvekst hos menneskebefolkningen innlegg 10. Innenfor tetthetsavhengig vekst er det noe som kalles miljøtrykk.

Stress og mangel på ressurser som oppstår når et områdes bæreevne overskrides er eksempler på tetthetsavhengige faktorer.

Andre eksempler er sykdom, plassmangel, overbeite, slitasje på leveområdet og opphoping av avfallsstoffer. Nevn eksempler på hvordan vi mennesker kan øke bæreevnen for vår egen art. Disse faktorene svekker populasjonen og kan føre til at den til slutt bryter sammen. En art kan øke sin egen bæreevne , hvis den konkurrerer ut en annen art som bruker de samme ressursene.

Mennesker har fjernet dyr og planter fra jordbruksområdene for å øke matressursene. Alternativ 4: Områdets bæreevne sier noe om hvor mange individer av en art som klarer å leve i dette området over lang tid. Hvis bestanden er mye større enn områdets bæreevne er det flere faktorer som kan påvirke dyrene.

Konkurranse om mat og plass er de mest vanlige faktorene for eksempel for . Gi eksempler på ikke-tetthetsavhengige faktorer som regulerer utviklingen av populasjoner. Hva kan gjøres for å begrense veksten av mikroorganismer som ødelegger maten? Hvordan kan naturlig utvalg over tid påvirke en populasjon?

Eksempel : forskjellige byggehøyder. Alle tre eksemplene har lik styrke, (litt over tonn bæreevne ), men materialenes ulike a-verdier gjør at byggehøyden på de tre blir forskjellig. Ulike definisjoner på bæreevne ? Elgens arealbruk – eksempler fra Nord-.

Bestandstetthet, reproduksjon, kjønnsforhold.

Betydning av drenering for bæreevne på veg. Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet. Bæreevne : Bæreevne – den aksellast vegen kan belastes med i dimensjoneringsperioden uten at vegen brytes ned. Henrik Ibsen: Bygmester Solness 34).

Hei jeg skal snart ha muntlig eksamen, åsse er jordas bæreevne en del av oppgaven, kan noen fortelle meg hva de vet om dette punktet, har så lyst til å få med mest mulig, og at det skal bli en så bra presantasjon som mulig. Vi har sikkert mange forskjellige, og mye forskjellig stoff om dette, så på forhånd . Gjessene er i hovedsak større, og dersom gås og and har samme bæreevne – vil gåsedun være det beste kjøpet. Gåsa lever lengre før den blir slaktet og har dun og fjær som er mer modne, kraftigere bygd og holder bæreevnen sin lengre. Ser du på bæreevne er du uansett trygg. For eksempel hvis andedun har en høyere . Et eksempel på dette er Rlvfl” i IWC, hvor målsettingen er at bestander ikke skal bringer reduseres lavere ned en til av sin bæreevne.

Dersom et slikt regime skulle legges til grunn for f. Dette er en meget ambisøs målsetting. Nordsjøen, så ville så godt som alt fiske i dette området måtte opphøre. Våre hovedkunder på dette feltet er kommuner, havnevesen og energiselskaper. Men vi utfører også jobber for eksempel for privatpersoner, skogeierlag, veg-foreninger osv. Hva vil det si at bæreevnen i et område er nådd?

Hva styrer en populasjonsvekst? Hva mener vi med at en art er tilpasset miljøet? Hva er årsaken til at nye arter kan oppstå?