Årsverk melkeku

Ja jeg er klar over at slått og alt slikt kommer i tillegg, men allikevel. Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Samdrift – er det så lurt? Flere resultater fra gardsdrift.

Kostnadsvekst på (Statens anslag). Stimulerer til stordrift. I dag har en gjennomsnittlig melkegård kyr, som gir rundt to årsverk.

En gård med konsesjon på millioner liter melk vil trenge 1til 1melkekyr. Statens tilbud i landbruksoppgjøret gir en økonomisk ramme som stimulerer til stordrift. En umulighet, sier bondeorganisasjonene, . Og et annet eksempel: Referansebruk nr med årskyr og årsverk har en beregnet inntekt på kr 345 . Ei rye kunne veie om lag kilo, og var verdt like mye som ei god melkeku.

Arbeidsinnsatsen bak ei rye, fra spinning til ferdig rye, tilsvarer et halvt årsverk. Rya ble oppfattet som fiskernes mest verdifulle gjenstander. I det tradisjonelle norske bondesamfunnet var skinnfellen det valigste man bredte over seg i senga. Tabellene nedenfor viser det beregnede vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inklusive beregnet utslag av.

Sats, kroner per dyr per år. Vederlag til arbeid og kapital pr. Oversikt over utvalgte tall som ligger til. Erstatning rovdyrskader. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket.

Virkeligheten: Norsk melkeproduksjon har gjennomført en enorm effektivisering i flere tiår. Antallet bruk faller, men hver enkelt gård har flere kyr og hver enkelt ku produserer langt mer melk. Hvert år bruker staten cirka milliarder kroner (35kr pr. årsverk ) på subsidier og høye tollmurer.

Dersom målet er at folk skal bo spredt i Norge kan det tenkes at det kan skapes langt mer aktivitet ved en mer næringsnøytral bruk ( PDF) av disse midlene, for eksempel investeringer i infrastruktur, . For ku med kalv i er det. En må drive stort (minst et årsverk , helst mer)og så må en ha relavant utdanning og praksis. Og så var det gården da? Det spesielle med dette tal- materialet er at det er brukt faktiske tal frå rekneskapet og at det er dei same bruka som er nytta som grunnlag i heile. Et gjennomsnittsbruk med melk har melkekyr og gjennomsnittsbesetningen for sau i kombinasjon . Det er inkludert subsidier, ja, men det er per ÅRSVERK.

En bonde jobber enten flere årsverk – eller har andre jobber ved siden av gardsbruket. Definisjonen på et årsverk varierer etter hvilken type bonde du er, men f. En bonde kan like gjerne ha melkekyr , og da jobber han årsverk. En bonde på Jæren som driver en stor gård med kyr, får budsjettstøtte på 11.

En bonde som driver en liten gård i det samme området får mer enn dobbelt så stor støtte pr. I årets jordbruksoppgjør har vi sørget for at de som produserer mye får bedre betalt. SAUEBRUK MED VINTERFÔRET SAU TILSVARENDE ETT ÅRSVERK.

Beregnet helårsvirkning på referansebrukene. Løsdriftskravet – utsettes til 1. Friskere geiter avviklet f. Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og. Det yoghurt- lignende meieriproduktet Skyr har blitt en real melkeku for Q-meieriene.