Afipran bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Seponer umiddelbart og permanent ved methemoglobinemi og igangsett hensiktsmessig tiltak. Da alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er rapportert bør særlig forsiktighet utvises hos eldre (spesielt gitt i.v.), ved hjerterytmeforstyrrelser (inkl.

QT-forlengelse), ukorrigert elektrolyttubalanse, bradykardi og samtidig behandling . Preparatet har vanligvis få bivirkninger , primært døsighet, og kan brukes både i svangerskapets 1. Akutt dystoni er en sjelden bivirkning som oftest rammer barn og ungdom – døgn etter . KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. Metoklopramidhydroklorid mg. Alvorlige kardioivaskulære bivirkninger , inkludert tilfeller av sirkulatorisk kollaps, alvorlig. Selv om gitt dose ikke har ønsket effekt.

Dette pga fare for ekstrapyramidale bivirkninger. Jeg har nylig bynt på afipran mot brekninger og kvalme. Hagen EM, Farbu E et al. For å redusere faren for bivirkninger anbefales at metoklopramid bare brukes til korttids behandling, opp til dager.

Bivirkninger : Er doseavhengig og øker ved høyere doser. Endokrine: Galaktoré, prolaktinstigning. Nevrologiske: Ekstrapyramidale symptomer som dystonier (særlig hos barn), reversible. Aprifran tabletter(tror jeg det heter). Egentlig kvalmestillede, men funker for å få mer melk og(ikke alle leger vet dette).

Afipran – kvalmestillende – 1. Jeg fikk afipran etter innleggelse. De fungerte bra mot kvalmen, men fikk veldig ubehagelige bivirkninger , så kunne ikke ta dem videre. Hadde grei effekt av Postafen. Ikke noe fantastisk, men den tok den værste kvalmen slik at jeg klarte å få i meg nok drikke så jeg ikke ble dehydrert. Barn og unge er mest utsatt.

For å minimere risiko for bivirkninger anbefales . Når det forskrives metoklopramid for å øke melkeproduksjonen må derfor kvinnen informeres om at økt melkeproduksjon ikke er en godkjent indikasjon. Det må også informeres om mulige bivirkninger som depresjon . Jeg tviler ikke på at du opplever det slik, men det behøver faktisk ikke å være slik. Og så er det slik at fordi om noe oppstår sammen eller skjer etter hverandre, f. Jeg har siden i fjor sommer brukt Nobligan (Tramadol) mot sterke smerter av revmatisk type. Jeg tåler ikke paralgin forte derfor ble denne starte. AFIPRAN (METOCLOPRAMIDE) INDIKASJONER.

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks høyt blodtrykk, kramper) kan økes. De to første hadde ingen effekt, Stemetil fikk jeg voldsomme bivirkninger av, men Zofran var som å komme til himmelen etter ukevis med kvalme og oppkast. Var innlagt ganger pga dehydrering.

Tok Zofran til ca uke 1 da var kvalmen stort sett borte.