Rokohøns

Ellers finnes mindre privatdrevne bevaringsbesetninger for Bronsekalkun, Hvit Norsk Gås og Smålensgås fordelt rundt om i landet. Norsk Rasefjærfeforbund har hatt mye å si i innsamling og opprettholdelse av genmateriell i alle disse besetningene, og føler seg derfor stolt over å ha . De kan ha ulike sykdommer som du ikke vil ha i din . Rasen er suverent den mest brukte verperase i vårt land og i verden for øvrig. Det er gjennom årene utviklet en rekke spesialiserte avlslinjer til bruk i forskjellige hybridprogrammer.

Norbrid er forøvrig den gamle Melsom-høna – verpelinje av hvit italiener som ble avlet fram på tidligere Melsom landbruksskole, nå Melsom videregående. Den ble opprettet som en del av det norske avlsarbeidet på . Hvit italiener har vært hovedrasen på. Rokohøns (hvit italiener). Aktiv linje av hvit italiener.

Linjen har gjennom årene blitt mye brukt som morlinje i 2-veiskryssinger bl. NorBrid was the paternal line in the most common brown egg layer hybri NorBrid 7 . Denne linjen har lette produktive høner med lavt fôrforbruk, men viser . Active line of White Leghorn. Has been used as motherline in two-ways crosses and is characterised by high feed efficiency partly due to a small body size. International conservation value.

Norwegian poultry breeds.