Hva er brennverdi

Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Når ved tørkes i friluft, får den som . Furu er det norske treslaget med høyest brennverdi i stammeveden. Nedre brennverdi til ulike deler av de viktigste norske treslagene. Dette på grunn av høyt harpiksinnhold.

Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi , etterfulgt av barlin bøk, eik, ask og og rogn.

Noe stort volum får dette . Spørsmål – fra Jonathan: Lurer på om dere vet brennverdi hos fotokjemikalier, rengjøringsmidler, PCB holdig avfall og organiske stoffer med halogen. Brennverdi for ulike treslag, hvilke treslag varmer mest? Og hvilke faktorer er det som påvirker trevirkets . Kristtorn ( Ilex aquifolium) har begrensa utbredelse i. Ved Skog og landskap har de foretatt målinger av tetthet hos ulike treslag, og r esultatene viste at de tyngste treslagene også hadde den høyeste brennverdien.

Du har kanskje hørt før at Rogn er den tresorten som brenner best, men det stemmer altså ikke. Det er tre forskjellige måter å angi brenselets energiinnhold på.

Ved forbrenning av hydrogenholdig brensel (som biobrensel, olje og naturgass) dannes det vanndamp fra reaksjonen med hydrogen og oksygen. Ved brenning av fuktig brensel vil det gå med energi til å fordampe vannet i brenselet. Oddbjøn er inne på det samme. Følgelig er tunge treslag best.

Og da bruker man mye energi ti å fordampe mye vann som ikke burde . Vet du hva som brenner godt? Fakta om de ulike treslagene og deres brennverdi. For beste resultat skal veden ha en restfuktighet på under. En restfuktighet på reduserer brennverdien med hele 9 . Det er ikke hipp som happ hva du legger i ovnen.

Hvor mye varme du får ut av. Bjørk og furu havner under midten i listen over brennverdi. Helt på topp kom kristtorn, deretter barlin bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi , forteller Simen Gjølsjø til forskning.

ENERGIINNHOLD I BRENSEL (Effektiv brennverdi ). Slutten av januar og første halvdel av februar er den kaldeste tida på året. Det er nå vinterveden vår virkelig blir satt på prøve. Hva slags ved har du egentlig båret i hus?

All ved har samme brennverdi per kilo.

Det betyr at harde, tunge treslag har større brennverdi per volumenhet. Jo høyere tetthet (densitet), jo høyere brennverdi. Oppbygginga av veden er forskjellig hos de . Kjøper du ved i sekk, favn, pall eller hva ? Ifølge Enovas brennverditabell, ligger bjørk på 6. Som du kan se av disse eksemplene på pris og brennverdi , er det mer lønnsomt å fyre med furu og eik, enn med bjørk eller ask.

Ask og Eik finnes stort sett langs kysten, mens bøk finnes stort sett i Vestfold. Da det blir kaldt er det lurt å . Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel.