Gammelnorsk spælsau facebook

Landslaget for gammalnorsk spælsau. Sauenes liv på gården , og litt historier ,salg av skinn og livdyr og Ull hver vår. Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av.

Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange. Re: slakte vekt gammel norsk spælsau.

Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt. Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet. Spørsmålet blir da om det . Vi er opptatt av dyrevelferd! Dyrene på Gulli skal leve et trygt, godt og naturlig liv.

Vi ønsker å bidra til at flere skal få et bevisst forhold til hvor kjøttet kommer fra. Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-kg. Ulla til den gammalnorske spælsauen høver godt for husflidsformål. Sidan etterkommarar av dei importerte sauene vart .

Gammalnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på. Heldigvis gjekk det ikkje slik.

Der var det fremmet en sak til møtet fra Hedmark med ønske om å få danne eget fylkeslag. Han sitter også i styret i landslaget. Den vanlige, tunge sauens instinkt er å løpe fra fare, og rovdyr løper fortere enn tung sau, sier hun. Men den gammelnorske spælsauen har intakt en del instinkter og egenskaper som i stor grad er avlet bort i moderne saueraser.

I Husdyrparken har vi Suffolk sau, Hvit spælsau , gammelnorsk spælsau og en farga spælsau. Gammel norsk spælsau trimmer vegetasjonen og driver bort flåtten. Rasen gammelt norsk spælsau spiser annen vegetasjon enn den hvite sauen, informerer sauebonde Tore Felin. Han og samboer Tone Almehagen har 115.

Laget med 123hjemmeside. Har gammelnorsk sau som beiter ute hele året, selger kjøtt fra lam på bestilling. Du kan følge med på facebook , forhåndsbestille og hente på gården.

Har en liten flokk med gammelnorsk spælsau beiter på en inngjerdet del av Moutmarka Kjøtt leveres i oktober som nisjeslakt gjennom Nortura Tønsberg.