Uncategorized

Altruistisk tankegang

Innen effektiv altruisme mener de fleste at å hjelpe andre når man har muligheten er etisk sett påkrevd. Det etiske grunnlaget for . Samfunn › Filosofi Bufret En altruistisk tankegang vil føre til det som er best for gruppen, mens en egoistisk vil føre til det beste for det enkelte individ. Panteismo: I dagens Morgenbladet er det et oversatt utdrag fra Edward O. Wilson sin nye bok The Social Conquest . Grunnen til at vi gjør dette er at det ville vært utrolig vanskelig å prossessere den enorme mengde informasjon som til stadighet er rundt oss, og mye av den informasjonen er skjult for oss (i hva vi kan kalle underbevistheten). Bruke evidensbasert og rasjonell tankegang for å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på.

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er uetisk eller umoralsk, mener man at det er i . Jeg er ansvarlig for den anden, men jeg kan ikke tilføje, at den anden også er ansvarlig for mig, eller at min nød og mine interesser da også må medtænkes. Solidaritetskjensler er i ferd med å bli avløyst av individualisme. Vil dette også true forskninga? Konsekvensetisk tankegang.

Kva vinn ein og kva tapar ein på å legge forholda til rette for god forskning? (more…)

Gentest apotek

Et av testsettene som selges på apotek. Den tredje testen som nå tilbys i Boots- apotekene , er rettet mot kvinner og skal avdekke om man har økt genetisk risiko for å bli rammet av blodpropp i venene, altså. Familiehistorien skal vurderes, og tillegges større vekt enn en enkelt gentest , sier Benedicte Paus.

Clearblue Digital Graviditetstest med ukeindikator gir dobbel bekreftelse av resultatet. LES MER: – Selvsagt ville vi tatt en gentest ! Vil endre bioteknologiloven nå. Det var i mai i fjor at Helsedirektoratet ga ut informasjon til norske apoteker om at salg av genetiske tester utenfor helsetjenesten ikke er regulert av bioteknologiloven.

Brevet kom etter at apotekkjeden Boots, som tok inn fire . Gentest for laktoseintoleranse. Skal gi svar på om du bærer på en genvariant som gjør at du kan utvikle intoleranse for melkeprodukter som inneholder laktose. Også tilgjengelig på nett. Andre selvtester som inntil nylig har vært tilgjengelig på norske . For første gang selges nå gentester på apotek i Norge.

Fire forskjellige gentester selges nå over disken på Boots apotek. Dette er første gang, ifølge Bioteknologirådets tidsskriftet GENialt. Prøven består enkelt av en vattpinne som strykes på innsiden av kinnet, som man . Du kan bestille tester på nett eller kjøpe på apotek. (more…)

Hva skjer hvis en art dør ut

Vi kjenner ikke effekten av å utrydde en art. Men for å forstå hva som skjer med fjellreven må en også finne hemmeligheten bak lemensyklusen: at bestanden varierer syklisk med tre–fire år mellom hvert toppår. Vi vet at utslipp av nitrogen i havet påvirker dyrelivet, og derfor vil forskerne vite hva som skjer når ulike arter bukker under for presset. Ofte har det en sosioøkonomisk interesse å finne ut hva det vil bety for fiskeyngel at muslinger forsvinner. Når politikere og miljøforvaltere skal ta beslutninger, trenger de et klart bilde av . Fagstoff: Mennesket er en nykommer her på jorda.

Mange arter har levd her mye lenger enn oss. Hvorfor skulle vi mennesker ha større rett til å leve her på jorda enn de andre artene? Mange mener at alt liv er unikt og har en verdi enten det er til nytte eller til skade for mennesket. Vi mennesker har ikke rett . Hva skjer når arter dør ? Den genetiske variasjonen innenfor en art er en viktig faktor for artens mulighet til å overleve og tilpasse seg miljøendringer. Når vi endrer naturen så mye at arter til slutt dør ut klipper vi av” evolusjonære linjer, som kunne vært råstoff for videre evolusjon.

Arter dør ut – også uten at vi mennesker bidrar eller at kloden blir truffet av en meteor. At arter forsvinner, er en helt naturlig prosess. (more…)

Eksempler på næringskjeder

Tegningen viser en forenklet næringskjede i Barentshavet. De enkle pilene peker fra organismen som blir spist til organismen som spiser den. Mange har en variert meny, for eksempel spiser sel både . Eksempler på næringskjeder : ospetre-hare-rev-gaupe. Blåbær-rype-mår-rev- kongeørn.

Tre-billelarve-flaggspett-hønsehauk.

Forbrukere er alle dyr som lever av planter eller andre dyr. Dyr kan ikke lage sin egen mat. De må enten spise planter, eller spise dyr som har spist planter. Dyr som spiser planter er førsteforbrukere. En hare er en førsteforbruker.

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Bilde: Haren er førsteforbruker. Men vi finner ikke mye bra fakta.

Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er?

Næringskjeder innlegg 28. I plantene omdannes noe av druesukkeret til andre energirike organiske molekyler som for eksempel fruktose (fruktsukker), sukrose (rørsukker), stivelse og cellulose ( kostfiber). Under her er et eksempel på hvem som spiser hvem for å næring. Det starter med det minse, så blir det spist av en mindre fisk som blir spist av en større fisk, og sånn fortsetter det.

(more…)

Smågris til salgs

Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul. Livdyrformidling av smågris og purke. Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi: Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av livdyr. God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i .

Kr 20 pr smågris ved levering – dyr. Kr 40 pr smågris ved levering – dyr. Kr 60 pr smågris ved levering 1- 1dyr. Kr 8, pr smågris ved levering 1- 1dyr. Kr 100 pr smågris ved levering over 2eller flere dyr.

Nye smågrispriser fra 18. Gjeldende grunnpris er kr 77-. Klikk her for å se alle gjeldende smågrispriser .

Har lyst på to griser som jeg skal ha ute i sommer og fore de opp, for så å slakte de til høsten. Hadde gris som jeg gjorde det samme med for noen år siden. Men hvordan finner man noen som har to små griser å selge?

Kjøp av svinekjøtt til privat bruk innlegg 1. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Ekte Kanadiske minigrisunger til salgs. Har leveringsklare unger i Januar-februar. (more…)

Skala definisjon

Norsk oversettelse av skala. Informasjon om skala i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Oversettelser av – skala. Skala er i musikken en serie toner ordnet etter tonehøyde og begrenset av rammetonehøyder slik at serien som regel gjentas for toner som ligger utenfor rammen.

Skalaene gir et melodisk og harmonisk utgangspunkt for musikkstykker. De er inndelt i kategorier som diatonisk, dur, moll og mange flere, alt etter hvilke .

Begrepet skala brukes imidlertid også om en nærmere spesifisert gruppe av toner, der en av tonene er angitt som den viktigste (grunntonen). Eksempler er C-durskala og A-mollskala. Avstanden mellom to toner i . Tonene i en skala brukes som et materiale for å lage melodier og harmonier. Vi skiller mellom ulike skalaer ved å se på avstanden mellom de ulike tonene i skalaen. For å få dette litt mer håndfast skal vi se på et . Dagligdagse eksempler er meter, som er målenhet for lengde, og sekun som er målenhet for tid.

Enhver målbar størrelse eller egenskap kan angis som et produkt av et måltall og en målenhet.

Hvis vi sier at en lengde er meter, er måltallet og meter målenheten. (more…)

Hvorfor er friluftsliv viktig

Den historiske kunnskapen som har ligget til grunn i tusentals av år – og den hverdagserfaringen som mange . Ved hjelp av økt friluftsliv i skolen vil dette gi økt kompetanse og gode opplevelser som er viktig for våre medlemsorganisasjoner. For enkelte barn kan det oppleves som et slit å være ute. Samtidig er uteaktiviteter et viktig utgangspunkt for å leke og lære, og for å oppleve glede og mestring.

Mestringsfølelsen er avgjørende for trivsel og samhold blant barn og unge. Når man spør voksne hvorfor de driver med friluftsliv , så er svaret ofte .

Planke minner om at skolen treffer alle, og gapet mellom den som kan friluftsliv og dem som ikke kan derfor ikke blir så stort. Det å være ute kan også gjøre godt for de mer teoretiske fagene. Det å ha noen praktiske fag kan gi mer motivasjon til å drive med de teoretiske fagene. Hvorfor er dette viktig å få . Interessen for friluftsliv omsettes også i prakis: Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv , og vi gjør det i gjennomsnitt to ganger i uka. Kommunene har et hovedansvar for å sikre at viktige friluftslivsområder blir tatt vare på gjennom sin arealplanlegging.

Et annet viktig element er at uteaktivitet i barnehagen er en garanti for å få dagslys. (more…)

Broiler mikkel og anniken

Etter et turbulent forhold med Mikkel Christiansen, en halvdel av suksessduoen Broiler , har Anniken holdt seg singel. Så, hva skal til for å fange 18-åringens oppmerksomhet nå? Det er trist, men det er liksom personer som ikke har et ordentlig følelsesregister som . Da Anniken fortalte på bloggen tidlig i januar at hun hadde fått seg kjæreste, satte hun punktum for en fire år lang kjærlighetssorg.

Da Annijor var 1 ble hun forlatt av musikerkjæresten hun hadde holdt sammen med siden hun var 1 Broiler -artist Mikkel Christiansen (24).

Bruddet var så smertefullt at hun . Bloggeren har tidligere vært sammen med Broiler -artist Mikkel Christiansen (25). Det ble slutt da Anniken var år, og i Bloggerne fortalte hun åpenhjertig om kjærlighetssorgen som nesten tok knekken på henne. Herregu som jeg har jobbet med meg selv i fire år.

Jørgensen har vært åpen om at hun slet med kjærlighetssorg i fire år etter bruddet med Broiler -artist Mikkel Christiansen (25). Det ble slutt da hun var år, og i forrige sesong av Bloggerne fortalte hun åpenhjertig om kjærlighetssorgen som nesten tok knekken på henne. Tidligere i år fant hun lykken . Paradise Hotel – Øystein Myhren Storaa og Eileen. (more…)

Genmodifisert mat ulemper

Den enkelte forbruker har rett til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva genteknologi og genmodifisert mat er: Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier? Genmodifisert mais er tillatt til bruk i næringsmidler i Europa.

Likevel er det grunn til å tenke seg om. Vi kjenner ikke til de langsiktige effektene . Mye av motstanden mot genmodifisert mat skyldes organisasjoner som er mot alle former for genmodifiserte vekster, skriver kronikkforfatterne.

Her protesterer aksjonister i New York, både mot genmodifisering og mot frø-konsernet Monsanto, som er en pioner på dette området. Mattilsynet skriver videre at fagfolk, politikere og myndigheter er uenige om fordeler, ulemper og mulige farer ved å produsere og spise genmodifisert mat. Noen mener at genmodifisering kan gi et mer effektivt og mindre skadelig landbruk med større avlinger og økt matproduksjon.

Andre frykter at endringer . Som du ser florerer det med ulike meninger om genmodifisering av mat. Ulemper ved saken finnes så absolutt, og spørsmålet er om disse er mulige å gjøre noe med. Når det gjelder det fysiske, altså bivirkninger og plager for de involverte, skulle det med dagens teknologi, forundre meg om ikke noe kunne . (more…)

Frittgående høns definisjon

Både burhøns og frittgående høner lever livet i dunkel belysning for at de skal være passive. De er også utsatt for beinskjørhet, blodmid egglederbetennelse og bukhinnebetennelse. Når hønene er omtrent år, begynner de å verpe mindre.

De fleste avlives da på gården, men de mest uheldige sendes . Frittgående høner og økologiske høner betyr bedre dyrevelferd hos verpehøns. De får løpe, flakse med vingene, grave i bakken og lete etter mat. Egg fra frittgående høns kommer fra høner som riktignok går fritt og ikke sitter i små verpekasser, men som er inne i digre haller. Det innebærer at de har litt mer plass å bevege seg på, men de lever likevel et liv i kø og i utrolig mye støy.

Det at de lever så tett på hverandre gjør også at det dessverre i mange . Norsk Vegetarforening forsøker ikke å diktere for vegetarianere hvordan de skal leve livene sine, eller å definere hva som er Det Eneste Rette Kostholdet. Høns trenger etter standardtallene m² ute og høyst høner per m² inne. Burhøns har lov å gå så tett som høner per m² (7cm² per høne).

Vet ikek hvor i landet du bor, men det finnes jo også mange gårder som selger egg lokalt (enten fra gården, i et utsalg eller til og med leverer). Om du får lyst på egg som både er fornuftige og kortreiste, så kan du jo sjekke ut . Mange av oss har hørt om frittgående egg og fordelene av omega 3. (more…)