Pulpanyre vaksine

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Koppelam fôres ofte ganske intensivt, og er derfor særlig disponert for pulpanyre. Dette gjør at en bør vurdere vaksinering fra ukers alder, når antistoffene fra råmelken er brutt ned. I praksis har man sett at det kan være nødvendig å vaksinere koppelam som fôres intensivt allerede fra 4-ukers alder.

Middel mot dei vanlegaste klostridieinfeksjonane inngår alle i vaksiner som er tilgjenge – lege i Noreg. Pulpanyre er den vanlegaste klostridie – infeksjonen hos lam. Den kan opptre både på vår- og haustbeite. Sjuk – dommen utviklar seg som regel raskt,. Det nærmar seg tid for vaksinering.

Her finn du oppdatert info. Indikasjoner:Sau og storfe: Aktiv immunisering mot lammedysenteri, struck, pulpanyre , malignt ødem, bakteriell hemoglobinuri, miltbrannsemfysem,. Sau og laSiste vaksinasjon minst uker før maks.

For permanent beskyttelse . Antibiotika ingen virkning. Vaksinere resten av flokken. Lam som blir sett på store kraftfôrrasjonar, kan difor vera utsett for pulpanyre. Dersom ein vaksinerer søyene på våren og lamma får rikeleg med råmjølk, skal lamma vera beskytta mot pulpanyre i 2-månader. Det bør difor ikkje vera nødvendig å vaksinere kopplam.

Nortura anbefaler vaksinering av påsettlam om høsten. Har du glemt det, er en vaksinering om våren bedre enn ingenting. Et praktisk råd vil være å vaksinere hele flokken seks til åtte uker . Bruk gjerne melk fra en ku som har blitt vaksinert mot pulpanyre.

Alle lam bør få ,– desiliter råmelk når de er født. Et kilo tungt lam trenger en liter råmelk det første døgnet. Er du usikker på om lammet har fått nok, studer lammet litt. Det anbefales å vaksinere til uker før forventet lamming, gjerne til uker. Blir det vaksinert tett på forventet lammingen, klarer sauen ikke å produsere nok antistoffer til god beskyttelse av lammene.

Husk at væren bør også vaksineres. Sauer kan få utrolig mange forskjellige sykdommer. Det er ikke uvanlig at de største lammene får pulpanyre. I flokker der ingen har blitt vaksinert kan sykdommen opptre hos lam . Sykdommer som stivkrampe, pulpanyre og bråsått kan omtrent ikke behandles.

For å gi lammene beskyttelse må en vaksinere mordyrene, slik at lammene får antistoffer gjennom råmelka. Påsettlammene bør en også vaksinere om høsten, . Dersom påsettlamma ikke ble vaksinert siste høst, bør de vaksineres ganger før lemming. Trippelvaksine” skal hjelpa spesielt mot ulike clostri- dieinfeksjonar som pulpanyre , stivkrampe og bråsott. En bør velge et tidspunkt slik at flest . Lam som skal parast bør vaksinerast om hausten, ved innsett eller tidlegare.

Slaktelam som vert gåande på kraftig haustbeite bør også vaksinerast. Utrangering av søyer om høsten. Brunstmangel hos påsettlam. Håndtering av høydrektige søyer.

Mye eller fri tilgang på kraftfôr. Spesielt frodige beiter (f. eks. raps eller raigras). Unngå brå fôroverganger. Man kan finne lammet dødt uten at det har vist særlige tegn på sykdom i forkant.

Andre ganger kan lammene vise ustøhet, pustevansker og kramper. Dersom man ikke vaksinerer, kan det forekomme . Dersom søya ikkje er vaksinert , bør kopp- lamma bli vaksinert 1. Takk til våre veiledere ved HiNT. Ekker for hjelp med statistikken.

En takk til Monica Marsta Sidsel Aulstad og Olaf Andreas.