Norsk svarteliste 2017

Fagekspertene er nå i gang med å vurdere hvilke negative økologiske påvirkninger fremmede arter kan ha på norsk natur. De nye risikovurderingene vil gruppere de fremmede artene i risikokategoriene: Ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy . Fremmede arter som er en risiko i norsk natur. Som det er stjerner på himmelen er det stjerner i havet. Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.

De fortrenger arter som . I alt har 2arter havnet på lista i år. Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Vi får ganske ofte spørsmål fra leserne om ulike arter som er svartelistet, for eksempel lupiner og syrin. Svartelista er ikke en vurdering av om arter . Av disse er arter forbudte, og blir derfor ikke . Må du fjerne plantene du har fra før? Skal du handle inn planter til hagen?

Pass opp for svartelistede planter, som kan skade det norske naturmangdfoldet. Denne listen inneholder gode alternativer til de vanligste verstingene. Disse plantene er svartelistet. Det er fort gjort å forveksle listen over forbudte planter med svartelisten. Her er Assads norske svarteliste.

En fotograf, en insektforsker og en frisør. De står alle på svartelisten til den mektige etterretningstjenesten i Syria, som NRK har fått tak i. Christine Svendsen Journalist. Mohammed Alayoubi Journalist. Kari Anne Gisetstad Andersen . De skriver at selv om det ikke er ønskelig at plantene på forbudslista skal finnes i norsk natur, er det etter det nye regelverket ingen plikt til å fjerne de . I Vestby kommune er det mange registreringer av fremmede arter, i hovedsak planter. På bakgrunn av det har forvaltninga bestemt at den er uønsket i landet, og vi har jakttid hele året.

Artsdatabanken har utarbeidet en norsk svarteliste for arter – hvor den nyeste versjonen . Søk i artslista, finn faktaark og begrunnelser med mer. Fylkesmannen prioriterer . Det ble foretatt befaringer i områder hvor det er mest sannsynlig at vi kan få uønsket spredning av kjempespringfrø, dvs rundt . Kanadagullris og Lupiner som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus. For å hindre at slike hageplanter spres i naturen, er det viktig at disse leveres til et hageavfallsmottak i. Arten er i rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette bestand som skygger ut andre planter.

Forekomster av kjempespringfrø er . En ny fiskeart gjør sitt inntog, pukkellaksen. Den blir ikke hilset velkommen av forskere. I sommer er det fanget flere pukkellaks i indre Oslofjord.

Pukkellaksen er en stillehavslaks som lever i maksimalt to år. Den svømmer opp i elvene for å gyte tidlig på høsten som toåringer, og etter gyting dør de. En lang rekke norske politikere, fagforeningstopper og akademikere kan bli nektet å besøke Israel etter å ha oppfordret til boikott av landet.

De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytning av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg.