Jordprøvetaking

Jordprøvetaking med GPS. Til det kan man bruke en . Gjødselplanlegging og jordprøvetaking. De som ønsker at landbrukskontoret skal utarbeide gjødslingsplan må melde fra til landbrukskontoret senest innen 15.

De som ikke har meldt fra innen denne fristen, kan ikke påregne å få utarbeidet plan før vekstsesongen.

Alle foretak som mottar . Ein kan låna utstyr til jordprøvetaking frå landbrukskontoret: jordbor, prøveøskjer og analysebestillings skjema. Har du ulike vekster eller har kalket eller gjødslet forskjellig, skal de ha ulike prøver. Ellers skal alle skiftene i gjødslingsplanen ha jordprøver.

Under normal jordprøvetaking anbefales å gå på ei linje over skiftet som skal analyseres. På denne linja tas åtte-ti stikk med jord som blandes i bøtta. Dette gir grunnlag for å lage ein gjødslingsplan som ikkje berre tilfredsstiller formelle krav, men som også tilpassar gjødslinga på din gard på beste måte . Analysene må betales direkte til laboratoriet.

Da er du som gårdbruker sikker på at det alltid er de beste forhold for akkurat din produksjon. Priseksempel: pH, P, K, Mg, Ca: kr. JORDPRØVETAKING MED GPS. Ett eksempel på dette er bare skuldre som man hadde store utfordringer med i Danmark forrige år.

Bestillingsskjema for jordprøver kan lastes ned her. Her kan du også lese mer om jordprøvetaking. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Priser for jordprøvetaking og produkter for regulering, sprøyteutstyr m. Eurofinns vil starte hentinga 17. Vi forhandler utstyr og deler for ulike typer regulering og sprøyting.

Dette omfatter også utstyr for bruk av flytende gjødsel. Prisliste for jordprøvetaking og utstyr. Konrad Bjoner driver sjøl som bonde, og har klokkertro på systemet. I våre naboland Danmark og Sverige er denne måten å ta jordprøver på, snart enerådende.

I Sverige var det bare fem prosent som satset på jordprøvetaking ved hjelp av GPS for fire år siden. I dag er det prosent som benytter seg av denne metoden.

Bekkesedimentundersøkelser og jordprøvetaking over et dolomittområde. Det er i dag vanlig at . Oppdaterte jordprøver er obligatorisk for alle som søker produksjonstilskud og i følge forskriften skal det tas nye jordprøver hvert 4-8. Vi låner ut jordprøvebor og prøveesker ved henvendelse til oss på kontoret.

See what people are saying and join the conversation. Ola Fyksen har mange års erfaring med jordprøvetaking med GPS. Han dekker primært området Hedmark og Opplan men kjører også i Buskerud og Akershus. Du kan se arbeidet i kartet etterhvert som . Visjonær jordprøvetaking med GPS. Stadig fler setter bort jobben med å ta jordanalyser til firmaer med traktor eller biler påmontert GPS og automatisk jordprøvetakings utstyr.

Tar man systematisk jordprøver av store arealer er det en fornuftig investering.