Hva står rødt for

Stadig flere blir med i Rødt, for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme. Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme. Rødt definerer seg som et revolusjonært sosialistisk og marxistisk parti med mål om en solidarisk og rettferdig verden.

Partiet oppgir at de vil innføre en. I planen foreslår partiet blant annet å trappe .

Som en egen gruppering mellom høyre- og venstresiden finner vi sentrumspartiene Senterpartiet (SP), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti ( KrF). Kamp mot undertrykking, krig og rasisme står sentralt i partiets program. Rødt ønsker at asylsøkere skal få rett til å arbeide mens de venter på å få asylsøknaden behandlet. I kampen mot sosial dumping vil Rødt erstatte EØS-avtalen med en.

På landsmøtet søndag vedtok Rødt å beholde ordet kommunisme i sitt prinsipprogram, men valgforsker Frank Aarebrot mener partiet ikke lengre kan regnes som revolusjonært. Til høsten skal vi inn på Stortinget for å føre klassekampen inn på en ny arena og farge Norge Rødt. På en måling før helga fikk partiet inn to representanter.

Lurer du på hva partiet står for?

Hvordan skiller Rødt seg fra SV? Partileder Torstein Dahle svarer . Lars Akerhaug og Silje Rognsvåg. Dagen har gjort et dykk ned i deres politiske. All bruk av miljøgifter som står på Miljødirektoratets prioritetsliste skal avgiftsbelegges. Der viser partiet til felles kampsaker og at Rødt og Fagforbundet står på samme side i flere politiske saker.

Sånn jeg kjenner medlemmer og tillitsvalgte i LO så veit de at det viktigste er hva man får til i praksis, ikke å flisespikke på finurligheter i et prinsipprogram for å bruke det mot hverandre. Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Marielle Leraand. Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Sjekk hva partiene går til valg på for neste stortingsperiode. Der kan du se hva partiene står for og hvilke saker de ønsker å prioritere de neste fire årene – og på hvilken måte de vil gå fram.

RVs Heidi Ingeborg Klokkervold foreslo Trondheim 19. Protokoll Følgende forslag ble fremmet: 1. Randi Rognes(V): Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide et forslag til en klimaplan for Sør-Trøndelag fylkeskommunes virksomhet. I mange praktiske spørsmål og dagskamper står jo Rødt og SV på samme side, så i utgangspunktet kan det jo være interessant å kikke på ideologien – prinsippene. Jeg tenkte å kikke på sosialismekapittelet til SV, men fant fort ut . Nå har jeg sagt hva jeg mener med frihet.

Hva jeg mener med demokrati.

Så er jeg bedt om å tenke år fram og si noe om hva Rødt vil gjøre, hvis vi får utvikle Norge i tråd med de verdiene vi tror på. Da forutsetter jeg ikke bare at stortingets flertall står på vår side. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet skal nå inn i regjeringsforhandlinger. Her får du en samlet oversikt over partienes standpunkter i en rekke sentrale saker. Klikk deg inn og sammenlign standpunkter.

Denne helgen kan Bjørnar Moxnes bli gjenvalgt som leder for Rødt. Samtidig skal de behandle forslaget til partiprogram. Vet ikke hva det vil koste. Blant annet ved at kommersielle aktører nå ikke får bygge nye barnehager i Oslo, at sykehjem er rekommunalisert og at kommunen igjen står for . Jeg pleier å si at Rødt er et parti i sentrum av norsk politikk, mens alle de andre partiene står vanvittig langt til høyre.

Hva som er sentrum og hva som er yttersiden avhenger av hvor man står. På et tidspunkt var det ansett som en god mellomløsning å ha slaver så lenge man behandlet dem godt. Rødt som ikke har en eneste representant på Stortinget, blant disse.

Under har vi skrevet litt om hva de ulike partiene står for. Rødt står for en solidarisk og rettferdig verden. De vil gjennom en fredelig revolusjon gjennomføre et radikalt brudd med kapitalismen.

Radikalt vil si store og nye . Hva er det vi vil og hvordan vil vi oppnå det? Siden vi for øyeblikket er to partier, definerer Rødt seg aktivt i motsetning . Hva innebærer så Rødts sosialistiske drømmerier for Norge i praktisk politikk. Det er her det er nyttig å lese partiets handlingsprogram.

Det er bra noen setter fokus på hva partiet Rødt og også andre partier som eks MDG, står for! Det hadde også vært å håpe at . For å ikke trøtte leserne.