Dekningsbidrag slaktegris 2016

I linken nedenfor finner du prognose for kombinertproduksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitt i purkering. FOR KOMBINERTPRODUKSJON. Med forutsetningene i prognosene beregner vi at dekningsbidraget i slaktegris – og kombinertproduksjon for kommende avtaleår ligger ca. I smågrisproduksjon og for satellitter er det en mindre økning. Prognosen forutsetter uttak av målpris på svinekjøtt, . Trenger noen gode råd til valg av drift.

Begynne med slaktegris innlegg 20. Flere resultater fra gardsdrift. Høyest dekningsbidrag i Spydeberg. God effektivitetsutvikling, økte priser på smågris og slakt, samt økte slaktevekter har gitt en etterlengtet lønnsomhetsforbedring i de ulike produksjonene, tross kostnadsvekst. Hva kjennetegner de som er best på slaktegris i Ingris?

Kanskje kan ulike strategier føre fram. For det er en forskjell mellom de to beste på lista. For dager siden – (08) Fra mandag 1. Vekttabellene for slaktegris justert tilbake som de var før prisnedtrappingen startet før jul, det er redusert omsetningsavgift for slaktegris , innmat- og slaktekostnader er endret, og endret engrospris for purke.

Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul. Oppegaard regner dette som realistiske byggekostnader. Med et rentekrav på sju prosent for nybygget og . Innafor slaktegris , eggproduksjon og slaktekylling finnes det ulike produksjonskonsept som har ulik produksjonstid og produksjonseffektivitet – t. Utvikling dekningsbidraget. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og lånekostnad.

Ofte sau i tillegg til storfe eller gris. Når har den unge svineprodusenten reist et topp moderne superfjøs der det meste kan styres med mobiltelefonen. Resultater fra forskning og utredninger utgis i fire serier: NILF-rapport – en serie for publisering av forskningsrapporter og resultater fra større utredninger. Frank Stenseth med noen av grisene som i oktober . Notat – en serie for publisering av arbeidsnotater, delrapporter, foredrag m. Discussion paper – en serie for . All smågris selges videre til en slaktegrisprodusent. FEn betyr fôrenheter netto.

Fôret er den største variable kostnaden i slaktegrisproduksjon.