Debio økologisk

Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio -merket er det norske merket som viser at produktet er godkjent som økologisk. Merket brukes på norske og utenlandske økologiske produkter. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio.

Et Debio -sertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer sitt økologiske engasjement.

Et arrangement kan være like økologisk bevisst uten sertifisering, men sertifiseringen gir en uavhengig kvalitetssikring og er publikums eneste garanti for at maten som serveres faktisk er økologisk. Debio er kontrollinstans for økologisk landbruksproduksjon, foredling, lagring, import og omsetning. Gjennom sertifiserings- og merkeordninger arbeider Debio for et mer bærekraftig samfunn. Det må være et godkjent økologisk merke på produktet.

Slike merker er: Debiomerket Ø-merket. Dette er det offisielle norske økologimerket. Merkeordningen administreres av Debio , den norske godkjenningsinstansen for økologisk produksjon.

Kravene til bruk av Ø-merket er de samme som EUs krav. Denne veilederen er utarbeidet av Mattilsynet med faglig bistand fra Debio. Det er også utarbeidet en veileder som gir utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer. I veilederne gis det utfyllende beskrivelser av regelverket som gjelder på . Granatepleolje er velegnet til alle hudtyper som tørr og sensitiv hud samt problemhud. For å kunne betjene markedet best mulig er det viktig at du oppgir forventet leveranse på periode (kvartal).

Utklypp frå godkjenningsbrevet: Verksemda Sogn Jord- og Hagebruksskules godkjenning utvidest nå til også å omfatte ”bruk og markedsføring av økologiske råvarer, . Kjøkkenet etterstreber, så lenge det er tilgang på og er økonomisk forsvarlig å bruke varer merket Debio. Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. Stadig flere forbrukere ønsker økologiske produkter.

Vi har i løpet av de siste årene hatt en meget god utvikling på våre Debio godkjente økologiske produkter, og ser at etterspørsel ette. Begrepet ” økologisk ” er rettsbeskyttet, og kan kun brukes om Debio -godkjente produkter. Hvis et produkt er merket med Ø-merket skal det derfor være produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon, og du kan være helt . Innendørs har dyra mer plass enn i konvensjonell drift.

Dyrene får økologisk fôr. Gardsbruk og bedrifter som ønsker å produsere, videreforedle og omsette økologisk mat kontrolleres og godkjennes av Debio.

Da ble hun sammen med resten av arbeidsstokken overført til Bioforsk Økologisk , hvor hun arbeider som rådgiver med formidling og informasjon nasjonalt og internasjonalt.