Yield næringseiendom 2017

Prime yield for kontor i Oslo har bunnet ut på prosent. DNB Næringsmegling er ute med sin siste markedsoppdatering, som konkluderer med fortsatt etterspørselsoverskudd etter næringseiendom , en kjøperside som tar initiativ til transaksjoner og yieldpress. Så langt i år viser transaksjonsvolumet en klar økning sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, . Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Yield -begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for . Det er ned fra på samme tid i fjor.

Markedet i Stavanger-regionen: Arealledigheten bunner ut. Den totale arealledigheten innenfor næringseiendom er nå på. Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene.

Anslagene er gitt i tredje uke av januar. Rapporten er nøytral i forhold til hva Entra måtte mene om markedet. Det har vært solgt næringseiendommer med yield under noe som er svært lavt tatt i betraktning et rentenivå som ligger godt over dette.

Forventet avkastning på egenkapitalen ligger i området til prosent. Relativt sett små endringer i forutsetningene kan gjøre store utslag i egenkapitalavkastningen. Hvordan vil markedet for næringseiendom i Oslo bli fremover? Byggeprosjekter – Kanalveien 7. Utbygger: Rasmussen Eiendom AS.

Tabellen viser yield på ”attraktive” eiendommer. Oslos mest populære områder. Investorer har ulike tilnærminger til verdifastsettelse av næringseiendom. De mest anvendte fremgangsmåtene er yield -metoden (multiplikatormodellen) og nåverdi-metoden (DCF-metoden). Hvilken metode som er best egnet er det ulike meninger om.

Det vil også variere fra case til case hva som er den . Stigende Oslo-priser gjør at også de andre storbyene i landet merker økende appetitt på næringseiendom. Norwegian Properties størst etterspørsel etter handelslokaler med eller uten lange avtaler der yielden ligger rundt 6-prosent , mens de beste kontorobjektene oppnår yield på prosent. Vi gir ut vår markedsrapport to ganger i året. Nedenfor finner du et utvalg av våre tidligere markedsrapporter.

Du kan abonnere på markedsrapportene her. Næringseiendom kan defineres som all eiendom unntatt bolig- og fritidseiendom eid av bruker. Lysere sirkler angir ledige bygg. Summer av Prime Yield Trondheim. Lave renter bidrar til å holde verdiene oppe.

Mia Sydnes Lampe og Christer Andre Svendsen. Veileder: Ola Honningdal Grytten. Masteroppgave, Finansiell økonomi.

Vi venter en vekst i snittleien i. Og for det tredje bidrar et høyt leienivå og fortsatt lav yield til at mange prosjekter blir svært lønnsomme for utviklerne.