Villsau

I dag lever ville muflonar og hybridavkom etter muflon og forvilla tamsau som trugsmål mot lokale økosystem. I Noreg finst tamsauer som lever ute heile året og stort sett klarer seg sjølv. Desse er ofte omtalt som villsau , men blir også kalla gammalnorsk sau , steinaldersau, vikingsau, ursau eller utegangarsau. Gammelnorsk sau , også kalt austevoldssau, utegangersau, steinaldersau, ursau og villsau , er en norsk sauerase som er bygget opp igjen på restene av den opprinnelige landrasen som eksisterte i Norge og i deler av Europa forøvrig.

Rasen tilhører de såkalte korthalesauene og er relativt liten av vekst. Den gamle sauerasen overlevde fram til vår tid på Austevoll i Hordaland.

Den tradisjonelle driftsforma . Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer, der fem arter inngår. Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. I tillegg kommer såkalte rasevarianter.

Sauer Bufret Lignende Sauer eller villsauer (Ovis) er en biologisk slekt som består av seks arter (noen hevder 4–8) som hører hjemme i delgruppen sauer og geiter. Det hersker imidlertid uenighet om arten urialsau er en egen art eller en underart av tamsau. Hannen kalles bukk eller vær, hunnen søye og avkommet lam. Unge søyer som ikke har .

Arten karakteriseres av hannenes (værenes) enormt tykke horn ( slirehorn), som vokser opp fra fremre del av skallen i en nedadgående framovervendt skru langs sidene av hodet. Alveld er en sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys. Tykkhornsauen er verdens største sau , og en av . Man har antatt at sykdommen henger sammen med inntak av romeplanten, men sopp eller alger er også en mulighet, kanskje i kombinasjon med rome. Norsk Villsaulag er en interesseorganisasjon for villsaubønder. Det arbeider med telling av sau og kontrollerer forholdene for villsau i Norge og arbeider for å sikre kvaliteten på villsau.

Villsau er et varemerke på produkter fra gammelnorsk sau som beiter på lyng og går ute hele året. Den skyldes en Clostridium bakterie. Noen steder er pulpanyresyke også feilaktig betegnet som gresskrampe eller bråsott men dette er separate sykdommer. Sykdommen kan ikke behandles, men forebygges. Lungebetennelse er en utbredt sykdom hos sau , også i Norge.

Akutt lungebetennelse er mest vanlig i beiteperioden mens den kroniske formen oftest er knyttet til innemiljøet i fjøset. Klostridieinfeksjoner hos sau er sauesykdommer som skyldes bakterier i slekten Clostridium. Mange av disse bakteriene finnes naturlig i miljøet og til og med i friske sauer, men under visse forhold formerer bakteriene seg . Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase.

Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen .

Gammalnorsk sau , òg blant anna kalla steinaldersau, norrøn sau , utegangarsau, austevollsau, ursau og villsau , er ein tradisjonell sauerase frå Norskekysten. Alle dei noverande gammalnorske sauene har opphav i den attverande stammen frå Austevoll i Ytre Hordaland. Email a link to this file Information about reusing. File: Villsau med lam på Bjåstad. Size of this preview: 8× 6pixels.

Lille Bambi var ikke store karen som nyfødt. Ifølge er et lam av villsau rundt tre kilo. Artikkelen er over år gammel. Dette lille nurket veide nesten ingenting da det kom til verden i Åsane. Deles fra bakparten med et snitt mellom 6. Brukes lettsaltet (og røkt) til smalahode.

Kokt fersk eller lettsaltet, til frikassé, fårikål, . Sauen er jo også et vertsdyr for flåtten, så man kunne jo tenke seg at det ble mer flått med sau. Det er dokumentert at det blir mindre flått i områder hvor sauen holder vegetasjonen nede, sier professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Atle Mysterud.