Villsau vinter

Re: Oppstart med villsau. Ut fra mine erfaringer bør du ikkje sette lam på årslamma, men heller la dei bli to år før dei får lam. Ettersom dei enda veks den første vinteren , så det vil bli ekstra krevende å både vokse og bære fram et lam.

Vis du venter kjem dei gjerne med to lam som to åringer, og både mor og . Flere resultater fra gardsdrift. Spesielt er dette viktig dersom man har andre dyr fra før.

Villsau , også kjent som utegangarsau, Vikingsau eller Gamalnorsk sau, er populærnamet på ei korthala sauerase med lange tradisjonar her til lands. Dagens villsau liknar truleg mykje . Villsauen er ganske så nøysom, og den kan gå ute hele året. Gammelnorsk sau, også kalt austevoldssau, utegangersau, steinaldersau, ursau og villsau , er en norsk sauerase som er bygget opp igjen på restene av den opprinnelige. Ved dårlig tilgang på mat om vinteren , kan det være stor forskjell på lammene om det kommer to og søya avviser i de fleste tilfeller det minste. Bufret Lignende grønne gressområder den tiden behovet for næring er størst.

På beiteområdene vil dyrene . Der hadde en bonde nærmest tilfeldigvis bygd opp en liten besetning villsau. Dermed gikk det som det måtte gå: Nessebyværingene ble sjarmert og fasinert av disse spretne og .

Dyr som skal overvintre på utedrift har strenge krav på hvordan de skal bo og stelles. Våre villsauer lever eit godt liv. Dei gjeng ute heile året, også under lamminga i mai.

Mattilsynet passer på at det skjer. Om vinteren får dei godt rundballfòr, om sommaren har dei eit utruleg rikt og velsmaknde matfat, – fjellgras, urter, lyng og blomar både i liene og høgt til fjells. Den skal stort sett klare seg med det den finner ute både sommer og vinter.

Foring skal kun forekomme i nødstilfeller – f. Noen mener også at sauer og vær skal gå sammen hele året. Avstamming og utvikling. Flokken vokste raskt og etter et par år nådde vi ønsket grense på ca vinterfora sau.

Dermed beites mye av undervegetasjonen og det er mye lettere å komme til med ryddesaga sommeren. Sauene slippes på beite i området om vinteren. Beskriving av produktopphavet og tilknytinga til det geografiske området. Villsau er eitt av fleire namn som blir brukte på den gamle norske sauerasen Gammalnorsk sau. Sauen er liten, lett, sprek og robust og er godt tilpassa harde kår og naturforholda på kysten.

Hovudføda til sauen om vinteren. Den er like flink å klyve i. Når høsten kommer, og været tvinger dem , kommer dem ned fra fjellet, og vil i hus før vinteren. Sauerasen er kjent under mange namn som t.

Sauen er liten og lett, sprek og robust og er godt tilpassa dei harde kåra og naturforholda på kysten. Sauen kan som eit av få husdyr grava seg ned i snøen og få tak i lyngen også om vinteren. Driftsforma med utegang heile året har tradisjonar tilbake . Det kan virke som rein idyll når du ser sauer gå ute på vinteren , men sanninga er at dei ikkje alltid har det så bra. Ein tilsynskampanje i Nordland avdekte svikt i dyrevelferda i nærmare halvparten av utegåande saueflokkar.

Synes ellers at sauer bør ha mulighet til å gå inn i et skikkelig hus på vinteren (altså ett med fire vegger i tillegg til tak). Har sauen tilgang på lyngbeite hele vinteren , så kan en dekke hele vedlikeholdsbehovet med kraftfôr. Eksempel på fôrplan til sau med lite grovfôr: Kg FORMEL Sau Kg FK Havre varmebehandlet.

Isteden for FK Havre varmebehandlet kan . Du kan jo selje ho som villsau. Eg hadde ikkje drøymt om å finne sauen her, og iallfall ikkje så seint på året. Anders Espeset, glad sauebonde.

Nabo og hjelpar Jens Følling til venstre. Vanlig sau gjør ikke det, noe som betyr at den får våt ull som ikke tørker når det kommer mye regn og snø, og dette gjør at den ikke overlever vinteren ute. Villsau pleier kulturlandskapet og hindrer at det gror igjen, forklarer Vik.

Frittgående villsau på Austevoll. Det er viktig å bevare villsau i norsk natur.