Villsau tilskudd

Det med lam var berre snitt på og få antall dyr på beite. Adle sauer som ikkje skall ha lam til avl, bruk ein vær av spel, gammelnorsl spel eller svartfjes. Da auker du fort slakte med kg, og det er fortsatt villsau som . Flere resultater fra gardsdrift.

Avlsgris – Jæren – Nordlan Troms og Finnmark – Landet for øvrig, 20. Man kan ha vinterfôra sauer uten å levere ett eneste slakta lam, hevder Refve. Kva veit vi om den typiske gamalnorske sauen ( villsauen )? Dekningsbidrag uten tilskudd. Totalt dekningsbidrag brytes ned til antall enheter.

Endringen må ses i sammenheng med den store økningen i tilskudd som har kommet villsauprodusentene til gode under denne regjeringen. Blant annet er tilskuddene til utmarksbeite økt vesentlig for å legge til rette for bedre bruk av våre store utmarksressurser. Vi står nå i fare for å brenne, kaste eller grave ned enda mer norsk ull. Grunnen er beslutningen om å fjerne tilskudd til ull av dårligste kvalitet, skriver Ingun Klepp og Tone Tobiasson i denne kronikken. Tilskudd til villsau har økt mest, særlig ved . I flere år mange som driver med villsau fått tilskudd i samme størrelsesorden som dersom driver med tamsau.

Dette i overensstemmelse med kommunen. Etter å ha oppdaget at flere bruk i Lurøy som får støtte til tamsaudrift, . Totale inntekter inklusive direkte tilskudd. Vederlag til arbeid og kapital pr.

VG SPESIAL: SJEKK HVA BØNDENE FÅR I TILSKUDD DER DU BOR! Antall bruk som har fått produksjonsstøtte har gått ned fra 47. De siste årene har importen av sau , lam og storfekjøtt økt med ti prosent.

Vi synes der er viktig å ha norsk mat i butikkene. Det er en fascinerende debatt! Del på: I landbrukets krav er det foreslått å endre utbetalingen av lammeslakttilskuddet til å foregå over slakteoppgjøret.

Utbetalingene vil da kunne komme åtte til ni måneder tidligere. I dagens Nationen er det omtalt at endringen betyr et tap av tilskudd. Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk sau.

Husdyrtilskudd for unghest er avviklet. Har sau men ikke lammeslakt). Andel lammeslakt pr sau er lav). Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon – sau.

Det som skremmer er at Norsk Sau og Geit (NSG) ikke flagger aktivt konsekvensen av denne endringen. En endring som ga økning i tilskudd for dem som har lav gjennomsnittsalder på søyene sine, og et tap for dem som har saueraser med holdbare søyer. Først bli slakta plassert i rett kategori, lam, sau , ung sau , vær, kje eller geit.

Så blir slakta klassifisert etter EUROP. Smårasene som villsau – svartfjes – gammelnorsk spæl, har vanskelig for å nå disse klassene. Her bør målet være å få flest . Men samtidig kutter vi i tilskudd som rammer vår egen villsau. Heldigvis har vi med et nødskrik klart å redde mange av de truede norske husdyrrasene.

Verre er det for de norske grønnsakene. De norske sortene av grønnsaker på den offisielle sortslista er ikke i bruk lenger. Det lille frøfirmaet Solhatt har fått . Penger til dronefoto, reiseliv, glassblåsing og villsau.

En rekke småbedrifter i Øksnes har den siste tiden fått tilskudd fra kommunen.