Ventrikkelsonde prosedyre

Prosedyren omhandler nedleggelse , bruk og fjerning av ventrikkelsonde hos voksne, våkne pasienter. Er det noen som vil ta meg igjennom en steg-for-steg gjennomgang? Er det lurt å kveile sammen sonden i en bolle først sammen med f. Lurer på om det er noen med erfaring fra nesesonde. Kontrollerer dere at sonden er på plass før hvert måltid? Her praktiseres det forskjellig.

Ved inntak av store mengder sterk syre kan aspirering via ventrikkelsonde likevel være aktuelt. Pasienter med bevissthetssvekkelse må intuberes på forhån og ved bevissthetssvekkelse er prosedyren derfor kun aktuell dersom man har erfaring med både prosedyren og intubering. Kontaminasjon: Det er fare for kontaminasjon hvis ikke prosedyrene ved sondenedlegging og skifting av sondematbeholder følges godt nok. Industrifremstilte sondeløsninger kan henge i opptil timer.

På sykehuset skiftes tilførselssettet en gang i døgnet. Sondeløsningen skal ikke blandes ut eller tas ut av emballasjen. Når du og helsepersonellet har fattet beslutningen om at sondeernæring er det beste for deg eller den du har omsorg for, og du er innforstått med alle fordeler, risikoer, prosedyrer og konsekvenser, starter forberedelsene til behandlingen. Du har sannsynligvis mye å tenke på i denne fasen, f. Funksjonsundersøkelser (urea- pusteprøve, laktosebelastning, bakteriell overvekst etc) gjøres daglig på lab 309.

På radiologisk avdeling i 2. Disse kjennetegnes ved en ventrikkelrest – som til dels er en pendant til situasjonen etter Whipple prosedyrer og ved en gastrojejunostomi som generelt oppfattes mindre risikabel enn en øsofagojejunostomi. Forfatteren går igjennom gastroenterologiske prosedyrer som ascitestapping, nedlegging av ventrikkelsonde og rektoskopi. Deretter utdyper hun hvordan man gjør urinkateterisering, hvordan man tar prøver med tanke på kjønnssykdommer, og hvordan man lager cervixutstryk. Det siste kapitlet omhandler . Pasienten skal ha: intravenøst antibiotikaprofylakse senest ved innledning av anestesi.

Det vurderes om pasientene i tillegg skal ha peroral antibiotika fra dagen før operasjonen. Under operasjonen legges det inn: epiduralt smertekateter. Nedleggelse av ventrikkelsonde , barneposten Read more about sonden, ventrikkelsonde , barnet, barneposten, barnets and sondens. Avdelingene arbeidet fram en liste over hvilke prosedyrer de ønsket at gruppene kunne se nærmere på.

Dette var prosedyrer som er mye i bruk og derfor svært aktuelle i hverdagen. I rapporten blir arbeidet rundt tre av disse prosedyrene omtalt, to fra første (VAP og ventrikkelsonde ), og en fra andre (Klyx) gjennomføring –se . Den praktiske prøven gjennomføres 1-uker etter at undervisning er gjennomført for alle prosedyrene. På selve dagen for praktisk . Studentene bør få erfare hvordan det kjennes å få satt ned en ventrikkelsonde eller en perifer venekanyle satt inn gjennom huden.

Studentene bekrefter at også de synes dette er viktig, selv om det er ubehagelig. Tilbakemeldinger fra praksis tyder på at studentene er blitt flinkere i praktiske prosedyrer. Stell av alle typer dren (utenom ventrikkel sonde ). Mobilisering og leiring, inkludert prosedyrer som snuing av pasient, mobilisering av pasient, forflyttning fra seng til stol, forflyttning av pasient utført av flere personer (for eksempel immobilisert pasient, strekkbehandling, mageleie).

Utførelse av prosedyre (r) opp til . Arteriekran , evt ventrikkelsonde. Ledelse og organisering av sykepleietjenesten på avdelingsnivå. Laparoskopisk Gastrisk Sleeve reseksjon er en prosedyre som skal gi vekttap ved å redusere matinntaket.

Ca av magesekken fjernes slik at den får fasong som et rør i stedet for. Lysbourgie (den tynneste) og lysledning dersom vi ikke har ventrikkelsonde nr. For å ivareta aseptisk teknikk anbefales det at to personer samarbeider om innleggelse av blærekateter.

Den ene person har ansvaret for å gjennomføre prosedyren og opprettholder aseptikk (utøver). Den andre personen bistår med å assistere, åpne sterile pakninger, koble til og fjerne avfall (assistent).