Vedkalkulator

Ved å legge inn noen enkle nøkkeldata kan du finne ut det meste om ve energi og peisfyring. Du kan også sammenligne ved og ovner. HER KOMMER KALKULATOREN.

Vedkalkulatoren er et verktøy for å finne energimengde og prisen på fyringsved i øre per kWh. Last ned gratis app til smarttelefoner og nettbrett. Som en del av det store vedprosjektet vi er leder for, har det blitt utviklet en applikasjon for nedlastning på smart telefon.

Applikasjon Vedkalkulator. Her kan både vedprodusenter og andre på en enkel måte regne ut pris per kWh på ved. Tidlig i prosjektet laget vi en manuell vedkalkulator for å ha et visuelt verktøy for å vise sammenhengen mellom vedens vekt, fuktighet og brennverdi i kilowatt- time. Så fikk vi idéen om å lage denne kalkulatoren som en egen programapplikasjon som kan installeres i smart-telefoner.

Ovnprodusenten Jøtul på nett har en fiffig kalkulator på sine nettsider: En vedkalkulator som lar deg beregne hva du betaler per kilowattime, avhengig av vedtype og vedpris. Du fyller inn hvilken vedtype du har, hvilke størrelser veden er kjøpt i – og kalkulatoren regner ut hva du betaler per kilowattime i en . Vi har laget en vedkalkulator hvor man kan se energikostnaden knyttet til vedfyring. De viktigste parameterne er trevirkets vekt og fuktinnhol samt virkningsgraden til ovnen.

Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. Men ved omsettes i dag basert på volum og ikke energimengden veden gir. En ny vedkalkulator hjelper deg med å sjekke energimengden i vedsekken du kjøper.

Den er hugget, kløvet og tørket i Tjølling ( Larvik). Unge familier er vant til å skru på termostaten når de fryser i stedet for å putte en pinne i ovnen. Vi ser tendenser til at norske husholdninger innretter seg slik at vi får økt strømforbruk.

Vi må ikke komme i en situasjon der vedfyring er for spesielt interesserte eller dør ut med nye generasjoner. Lave strømpriser nå er en trussel. Godkjenninger Sentral godkjenning (ansvarsrett) fra Direktoratet for byggkvalitet. Denne vedkalkulatoren er utgitt av Norsk Institutt for Skog og Landskap.

Jøtul har utviklet en vedkalkulator som gir en pekepinn på hvor lønnsomt – eller lite lønnsomt – vedfyring kan være. Kjenner en vekt og fuktighet på en leveranse eller sekk med fyringsve kan en beregne energimengden. Til sammenligning vil tørr rogn . Skogtiltaksfondet, Innovasjon Norge, Enova og Jøtul.

Gjølsjø har også utviklet en vedkalkulator som viser hvor mange kWh brennverdi man får ut av ulike vedsekker med en gitt fuktighet. Da er det også lett å regne om til pris pr. Og snart kommer vedkalkulatoren som en egen app for smarttelefoner.

Tilgang: Tilgang for alle.

Overordnet post: Norsk VVS. Annen klassifikasjon: 662. Kilde for metadata: Norske og nordiske . Denne prisen er sammenlignbar med kostnadene for strøm ve.