Utvikling geografi

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen: Under Ressurser og næringsvirksomhet: gi eksempler på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling og vurdere hva dette har å si i dag. Under Demografi og utvikling : gjøre greie for globale forskjeller i . Sammendrag kapittel bokmål. Levekår utvikling og globalisering.

FN har utviklet et mål for velferd kalt Human Development Indeks.

HDI), og utgir årlig en rankingliste etter hvor gode levekår det er i ulike. Søk i etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Title: Utvikling og teknologi. Flere vitenskapsmenn som Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter og Paul Vidal de la Blache var delaktig i geografiens utvikling fra filosofisk til akademisk disiplin.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Føremålet med geografifaget er å utvikle medvit om forholdet mellom naturen og dei menneskeskapte omgjevnadene. Opplæringa i faget skal stimulere til å sjå samanhengar mellom produksjon og forbruk og drøfte konsekvensar som areal- og ressursbruk har på miljøet og ei berekraftig utvikling.

Den økonomiske utviklingens geografi.

Hovedpunkter: Verden er preget av stor økonomisk ulikhet mellom regionene. Geografi skal gje grunnlag . Veksten i en region kan være selvforsterkende i perioder – det kan også nedgangen være. Ekstern påvirkning øker – Regioner blir mer og mer åpne og . Vår forskning og kompetanse dekker en rekke tema knyttet til emnene økonomisk geografi , regional utvikling og omstilling, miljøspørsmål, planlegging, regulering, stedsutvikling og stedsidentitet. Studier og publikasjoner omfatter teoretisk informerte analyser og empiriske studier av foretak og næringer, befolkning, . Den demografiske utviklingen.

Befolkningsutviklingen i Norge er preget av flere tunge trender. Disse og noen av de demografiske hovedtrekkene ellers i verden blir gjennomgått i foredraget. Marianne Tønnessen er demograf i SSB og prosjektleder for befolkningsframskrivingene. Se flere bøker fra Magnus Henrik Sandberg. Fellesfaget geografi skal utvikle elevenes bevissthet om forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene.

Elevene skal få øynene opp for sammenhengen mellom produksjon og forbruk og drøfte hvilke følger areal- og ressursbruk har på miljøet. Det er også et mål å gi elevene innsikt i temaer . STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDER. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING (Bachelor).

Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.

Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Det er registrert 2relaterte studier til utdanningen GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING. I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet geografi.

Pris kr 3(spar kr 49). Ledige stillinger geografi , forskning og utvikling. Sortering: Nyeste først.

Faget skal gi innsikt i hvordan naturressurser, vær og klima har lagt mye av grunnlaget for bosetting og utvikling av samfunn.