Utenlandsk kjøttferase

Den vanligste melkerasen i Norge er norsk rødt fe. Vegard Urset, Norsk Kjøttfeavlslag. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

HOFLES: – Vi kjøpte skotsk høylandsfe primært som landskapspleiere. Men vi håper selvfølgelig at vi på sikt kan tjene noen kroner på dem også, sier Tone Aune, som sammen med samboer Håvard Sandnes holder på å bygge opp en flokk med disse fascinerende dyrene. Dette er en liten kjøttferase som . Rasen Blonde d`Aquitaine stammer fra Sør-Frankrike, hvor den er den helt dominerende kjøttferase. For eksempel er de franske rasene charolais og limousin, begge ettertraktede kjøttferaser , etter hvert i ferd med å spre seg til mange ulike land. Det kanskje mest kjente.

I stedet har norske bønder de senere årene begynt å satse på enkelte utenlandske raser som angus, limousin, og simmental. Institutt for husdyrvitenskap. Faktorer som påvirker kalvingsegenskaper hos norske kjøttferaser og krysninger.

Factors Affecting Calving Traits in Norwegian Beef. Cattle Breeds and Crossbreeds. I tidligere tider var oksene også trekkdyr, men nå har de fått selskap av utenlandsk kjøttfe og blir utelukkende brukt til kjøttproduksjon.

Ettersom melk har en så sentral plass i norsk kosthol er storfehold nært knyttet til melkeproduksjonen. Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv , melkeku, okse og kjøttfe. Stjernekokk velger utenlandske varer i sin restaurant. Han mener det slett ikke er noen grunn til å slakte kvaliteten på norsk kjøtt og at NRF som kun ales opp til kjøttproduksjon blir like mørt og godt som kjøtt fra rene kjøttferaser. Informasjonssjef Nils Ove Bredvold i Norsk Kjøtt har forståelse for at . Ant Or Lengde, Or Id.

Gode utenlandske okser . Til tross for en avtale som vil gi mer utenlandsk kjøtt i norske butikker, vil hun at Norge skal være selvforsynt på kjøtt. Hugo er en simmental, en av åtte kjøttferaser i Norge. Slaktevekt på kyr skulle tyda på at det er . Grovfôropptak , fôrutnytting, tilvekst, eksteriør, fettdybde, ryggmuskeldybde, marmorering, lynne, hanndyrfruktbarhet.

Blog › Siste uttalelser Bufret 15. Slakteegenskaper, kalvingsvansker, dødfødsler, moregenskaper. I følge utenlandske undersøkelser øker dessuten behovet for fødselshjelp, og andelen dødfødte kalver stiger.

Viser det seg at man finner ett eller et fåtall tvillinggener, kan dette benyttes gjennom seleksjon for egenskapen, for eksempel ved styrt innkrysning av genet til kjøttferaser. Den vesentlige delen av ammekyrne i Norge er krysninger, enten mellom kjøttferaser eller mellom kjøttferaser og NRF. Avlsarbeidet på kjøttfe organiseres av Norsk Kjøtt- feavlslag, og de mest sentrale tiltakene i avlsarbeidet er fenotypetest, avkomsgransking . Mangler: utenlandsk Seminokser fra kjøttsimmentaler, Bengt Vestgøte NORSK.

Ja P bør kunne anvendes i bruksdyrkrysning, kjøttfe krysninger med innslag av tunge kjøttferaser og i reinraseavl. Norge, så lenge det er godt kontrollert. Flere av deltagerne mener at det er en myte at norsk kjøtt er så mye bedre enn utenlandsk. I fleres øyne fremstår Godt.

Rikelig grovfôrareal og tidlig slått Både norske og utenlandske forsøk at okser kan oppnå svært god tilvekst på godt grovfôr og låge kraftfôrmengder. Noen grunneierlag mener at dette er en del av utviklingen gjennom tida, mens andre grunneierlag har sterke meninger om at utenlandske kjøttferaser må forbys. I Frankrike er den skikkelig mør fordi den er tørrhengt. Deretter kun et drøyt minutt på hver side. Mye av det utenlandske kjøttet som finnes i frysedisken, er rett og slett dårlig.

Skal det være storfekjøtt, må det være norsk og for all del.