Utbetalingsdato produksjonstilskudd 2017

Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20. Dersom du leverte søknad til fristene 15. I denne omgangen er det utbetalt ca.

Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk ( forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1).

Tilskotet blir rekna ut . For noen av tilskuddsordningene er de endelige satsene noe redusert i forhold til de foreløpige satsene fra . Du søker om tilskudd for produksjonen du har hatt i løpet av søknadsåret. Du må drive vanlig jordbruksproduksjon. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon for å kunne gis tilskudd.

Se nærmere omtale i delkapittel 5. Det blir nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd etter søknadsomgangen 20.

Hva kan det søkes om og når etter ny ordning ? Husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), driftstilskudd til mjølkeproduksjon og . Den andre fristen er 15. Søknadsfristene blir absolutte – det vil si at det ikke lenger er anledning til forsinket innlevering mot et trekk på . Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og. Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Slakterier med godkjent klassifisør.

Utbetaling etter søknad pr. Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema. Landbruksveileder Monica Kilde orienterer slik om det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kom i år: I det nye systemet er det to søknadsfrister og én utbetaling per år.

Første søknadsfrist var 15. Neste søknadsfrist er 15. I flere år har arbeidet med å endre måten produksjonstilskudd , avløsertilskudd og regionalt miljøprogram. En samlet utbetaling inkludert tilskudd for avløsning ferie og fritid i februar året etter søknadsåret.

I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem. Dette har selvsagt alle som har gjort det hatt rett til, og noe .

Det er flere grunner til det. Statens landbruksforvaltning (SLF), kommuner og fylkesmenn avslutter nå behandlingen av søknadsomgangen som hadde frist 20. Det utbetales i alt om lag mrd. SLF foretar utbetalingen onsdag 3. Frist siste søknad i gammelt system.

Grunnlag husdyrtilskudd – telledato 01. Sau født forrige år eller tidligere. Når du skal søke om tilskud avhenger av hva du søker tilskudd for.

To rundskriv fra Landbruksdirektoratet med kommentarer til forskrift og saksbehandlingsrutiner. Veiledningshefte for søker inneholder det viktigste. Regelverk for produksjonstilskudd og.

Omlegging fra produksjonstilskudd til utbetaling i slakteoppgjøret:. Husk søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket. Dyrka mark – Klikk for stort bilde Dyrka mark.