Utbetaling tilskudd landbruk 2017

I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her. Her er oversikta over utbetalingane av produksjonstilskot over jordbruksavtala.

Til saman vart milliardar kroner utbetalt nå i februar.

Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20. Landbruksdirektoratet gir faglige rå iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd) og sum utbetalt tilskudd per ordning. Dersom du leverte søknad til fristene 15.

Før utbetalingen fastsetter departementet de endelige satsene for tilskuddene, med grunnlag i ny informasjon om antall foretak, areal og husdyr. Denne informasjonen viser at det ble søkt om tilskudd for flere . Tilskudd og tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk – Fylkesmannen. Samlet utbetaling i Nordland ble 36millioner kroner.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (LDIR- 060). Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskud tilskudd til avløsning ved ferie og friti. Dette betyr at tjenesten vil være nede fra 31. For det første ble det bestemt at Landbruks – direktoratet. Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal.

Søknadsfrist for første registrering i nytt søknadsskjema. Utbetaling etter søknad pr. Landbruksveileder Monica Kilde orienterer slik om det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kom i år: I det nye systemet er det to søknadsfrister og én utbetaling per år. Første søknadsfrist var 15.

Neste søknadsfrist er 15. Riksrevisjonen har flere ganger kritisert Landbruksdepartementet for manglende kontroll med tilskuddene som blir utbetalt. I flere år har arbeidet med å endre måten produksjonstilskud avløsertilskudd og regionalt miljøprogram. Fylkesmannen i Rogaland.

Landbruks – og matdepartementet endelige satser, som brukes for å beregne tilskuddet som utbetales. Departementet sine presiseringar av regelverket gjer at Fylkesmannen vil behandle ei rekke avviste og avslåtte saker på nytt. Blant anna tilskot til dyr på beite blir utbetalt no i februar.

Det blir nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd etter søknadsomgangen 20. Hva kan det søkes om og når etter ny ordning ? Husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), driftstilskudd. Begrensningen på 3dager med tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom knyttes til antall dager det er utbetalt tilskudd for.

Telledato og søknadsfrister. Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. Når du skal søke om tilskudd , avhenger av hva du søker tilskudd for.

Statens landbruksforvaltning (SLF), kommuner og fylkesmenn avslutter nå behandlingen av søknadsomgangen som hadde frist 20. Det utbetales i alt om lag mrd. SLF foretar utbetalingen onsdag 3.