Ulv oppland

Bjørn, ulv , gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark.

For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, . Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Vil felle Slettås-flokken. SP fremmer i dag forslag i Stortinget om å felle Slettås- flokken. De ber regjeringen gi fellingstillatelse for ulvene i tråd med den lokale rovviltnemndas ønske.

Begrunnelsen fra partiet er at flokken truer lokale næringer og oppfører seg aggressivt. Her er vedtaka på alle klagene i forhold til ulvekvotene frå KL kjelde NSG. I femtiden mandag morgen ble en ulv skutt i Østre Toten.

Over sauer er tatt av ulv i Ringebu kommune, melder Nationen. Oppland Kristelig Folkeparti har i sitt partiprogram sagt: Beitedyr skal ha forrang foran rovdyr i beiteområder. I følge International Union for Conservation of Nature, som er rådgiver for FN, lever ulven i beste velgående på verdensbasis i dag. Fylkestingene i Hedmark og Oppland går til felles kamp mot ulvemeldinga til regjeringen. Tallet på ulv må ne mener fylkespolitikerne.

Nu inleds licensjakten på varg – fler hundar får användas samtidigt: Viktigt att inte skapa onödig stress för vargen Dalarnas Tidningar Ingen jakt i annat vargrevir i Värmland Jaktjournalen. Cirka ulver er observert. Melkekartongens julestemning. Regjeringen åpner for lisensfelling av ulver i vinter.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv i Ringebu i Oppland etter at flere sauer i området er blitt drept de siste dagene. Onsdag ble det klart at forsvaltningsdomstolene i Sundsvall ikke tok klagen på vedtaket om felling fra miljøorganisasjoner til følge. NRK Hedmark og Oppland : Også i Sverige er det nå gjort vedtak om om å skyte ulver. Dermed kan det jaktes ulv fra 2. OTTA: Statens naturoppsyn har varslet Fylkesmannen og beitelagene om ulv i Oppland. Ordførerne i ti kommuner i Oppland og Akershus har sendt en felles henvendelse til Landbruksdepartementet der de ber om stående fellingstillatelse for ulv.

Vi hadde en kaotisk start på sommeren her på Toten. Den helga vi egentlig skulle sleppe sauene på beite, leste vi i avisa at det var observert ulv ikke så langt fra oss. På Hadeland var sauene allerede på beite. Det samme i Skrukklia i Akershus, det var der vi fikk det første angrepet og vi skjønte at ulven var .