Trondheim havn iks

Drift av havne- og kaianlegg. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 5. Trondheim Havn IKS , Trondheim, Norway. De forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene, og består av over totalt medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver innen . Utviklingen vil skje i tett samarbeid med eierkommunene og. Ved feil kontakt Bisnode Credit AS. Knytt det til ditt mobilnummer ved å registrere det som nytt firma.

Rask enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):. Aksjekapitalen er på NOK . Meld inn feil i annonse Meld inn feil.

Miljømyndighetene har prioritert områder i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere. Hvilken organisasjonsform har samarbeidet: . Bli med i LinkedIn i dag – det er gratis! Saksdokumenter (ikke vedlagt).

Forprosjektrapport Frøya kommune. Representantskapet har, med forbehold om godkjenning fra deltakerkommunene , godkjent dette. Hvordan kan havn og sjøtransport bidra til å styrke Trøndelagsregionen? By- og regionkonferanse 6. Dette gjelder både Nyhavna,. Vestre Kanalhavn og tilgrensende arealer.

Vi forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene innenfor rammer og formål angitt i Havne- og farvannsloven. Get user access in this . Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Med planene om å bygge havn i Nordhammervika, ønsker vi å få hjelp til utbyggingen der, . Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av. TRONDHEIM HAVN ~ STJØRDAL, UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDET. I tillegg til at selskapsorganiseringen er gjennomført som IKS , er det i strategisk plan for selskapet understreket at virksomheten skal utvikles til regionens logistikknutepunkt i tråd med forutsetningene i NTP , jfr. Videre har selskapet en klart definert.

Hjemmeside: Gå til hjemmeside. Epost: Benytt kontaktskjema under. Felleskjøpet Agri – gjødselterminal Verdal.

TIH har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal TIH på vegne av deltagerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de .