Timosan biverkningar

Ved bruk av flere topikale legemidler, må de administreres med ≥minutters mellomrom. Timosan administreres sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Om du får biverkning ar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information o1. Detta kan resultera i en minskning av de systemiska biverkning arna och en ökning av den lokala effekten. Medel som ges samtidigt med . Jag har torr maculadegeneration i ett öga, även synfältsdefekt och skadad synnerv. Trycket i det ögat är mot i det friska ögat. Känner mig rädd för att börja med dem och har två frågor.

Kan synfältsdefekten bli större . Har nu droppat i ca två veckor och känner mig emellanåt väldigt trött, har huvudvärk och nu varierande smärtor runt höger öga och nedåt kinden, liknande bihåleinflammation. Kan det beror på dropparna eller på att trycket är högt? Bufret Lignende Oversett denne siden 10. Betablockerare kan också ge upphov till mindre allvarliga biverkningar såsom trötthet, försämrad lungkapacitet, sömnsvårigheter, impotens m m. Här ingår detaljerad information om t. Det parallellimporterade läkemedlet saknar egen produktresumé.

Länken nedan går till det läkemedel vars produktinformation har använts som underlag när produktinformationen för det parallellimporterade läkemedlet tagits . Jag är år och har högt blodtryck samt glaukom, högt tryck i ögonen. Men blir det inte för mycket betablockerare? Tre stycken som alla tre har samma sorts biverkningar. De kan också reagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din läkare om du får biverkningar av ögondropparna, då kan behandlingen behöva förändras.

Vad TIMOSAN ögongel är och vad det används för. Vad du behöver veta innan du använder . Eventuella biverkningar. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. Timolol hör till en grupp läkemedel som kallas. Ansvarsnämnden menar att de symtom som patienten sökte för hos ögonläkaren.

På apoteket fick jag instruktioner om att hålla fingret i ögonvrån, så att inte dropparna rinner via tårkanalen ut i kroppen och ge biverkningar. Kan ge biverkningar från hjärta och lungor som andningsbesvär och lägre puls. Karbanhydrashämmare, som minskar flödet av kammarvätska till ögat genom att.

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning.