Terapeutisk indeks

Avstanden mellom dose som gir ønsket effekt og dose som gir bivirkninger. Liten terapeutisk bredde. Stor terapeutisk bredde . For at et lægemiddel har sin maksimale effektivitet i kroppen, skal koncentrationen af stoffet i kroppen ligge i et bestemt område, hvilket kaldes det terapeutiske indeks (TI).

Den nedre grænse er den mindst effektive dosis, og den øvre grænse er den maksimalt tålelige dosis.

Viser tre forskellige kurver for . Med terapeutisk vindu menes differansen mellom den minste dosen som gir effekt og den dosen som gir overdosering. Med et lite terapeutisk vindu er det liten differanse mellom virkning og uønsket bivirkning. Det er vanskeligere å dosere et legemiddel med liten terapeutisk bredde.

En smal terapeutisk indeks er et svært lite utvalg av doser på som en medisin gir fordeler uten å forårsake alvorlige og potensielt dødelige komplikasjoner. Det betyr at svært små doseendringer kan ha en alvorlig innvirkning på utfallet for pasienten. Omsorgsytere vær forsiktig når du arbeider med .

Vanligvis er de doser som brukes for beregning av den terapeutiske indeks bestemt ved vitenskapelige studier. De er kjent som TDog ED50. Den TDer mengde som er toksisk for av individene i en undersøkelse, og EDrefererer til den minste dose som gir den ønskede virkning i av de som er undersøkt. Også mikroalbuminuri er tegn på sviktende nyrefunksjon. De fleste personer over år har moderat eller alvorlig nedsatt glomerulusfiltrasjon.

Respons på foreskrevet medikamentell standardbehandling kan variere mellom individer pga. Så langt mulig vurderes terapeutisk respons på legemiddelbehandling direkte ut fra . Den praktiske konsekvensen av dette er at man bør være spesielt varsom med bruk av legemidler med lav terapeutisk indeks (små marginer mellom terapeutisk og toksisk dose) og som skilles ut renalt (f.eks. aminoglykosider, litium, digoksin) dersom det finnes sikrere alternativer. For legemidler eller metabolitter som i . Kognitivt nivå (kryss av). Eventuelt supplerende vignett.

Forklar hva som menes med begrepet ” terapeutisk indeks ”. En terapeutisk indeks er et mål for hvor bredt et lægemiddels terapeutiske vindue er. Der ED, eller effektiv dosis, er den dosis som giver et terapeutisk svar hos af individerne i populationen og TD, eller toksisk dosis, den dosis som er . For lægemidler med såkaldt snævert terapeutisk indeks , fx kræftlægemidler ( cytostatika), ligger de to kurver dog meget tæt på hinanden, således at man aldrig kan opnå terapeutisk virkning uden mange bivirkninger.

Afstanden mellem de to kurver definerer det såkaldte terapeutiske interval, dvs. Er afstanden mellem terapeutisk interval og det toksiske område stor, har lægemidlet et højt terapeutisk indeks , og risikoen for overdoseringsreaktioner er ringe. Lægemidler af den type, fx penicillin, kan man tillade sig at overdosere, så man er sikker på at opnå den ønskede virkning. Omvendt findes der lægemidler med et . Bruges klinisk i ofte løs betydning som lille afstand mellem terapeutisk . En annen effekt en forventet: Samtidig bruk av fulle og partielle agonister. Terapeutisk virkningsbredde.

Noceboeffekt – dårligere effekt enn forventet. Smal terapeutisk indeks. Placebo – jeg vil behage. Litium har et smalt terapeutisk vindu.

Dette betyr at mengden av midlet som er nødvendig for å kjøre midlet goedte er nær grensen ved hvilken medikamentet er skadelig. Det er nødvendigt, fordi litium har et lavt terapeutisk indeks , dvs. Derudover sikrer det, at koncentrationen ligger i det interval, der er nødvendigt for at opnå klinisk effekt og minimerer risikoen for nyreskade. For antidepressiva, antipsykotika og de øvrige. Et stoff som etterligner en receptor og gir øket effekt.

Et legemiddel som ikke virker alene, men må ha en agonist med seg for å gi effekt. Hvilken påstand om terapeutisk indeks (TI) er riktig? Nanoformuleringer representerer derfor en særlig fordel ved behandling med stoffer som har et høyt terapeutisk potensial, men som gir alvorlige bivirkninger ( legemidler med lav terapeutisk indeks ), som i kreftbehandling eller behandling med DNA, RNA eller andre biomolekyler.