Storferaser kjøttfe

Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene.

Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Kjøttfe , storferaser som avles spesielt for kjøttproduksjon.

Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene. Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener gårdbruker Jan Erik Kjær Rusten. Kjøttfe er en betegnelsen man bruker på storferaser hvor kjøttproduksjonen er viktigere enn melkeproduksjonen.

Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Kjøttfe bør brukes på kyr som ikke prioriteres til eget påsett. Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser.

Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon. Dyrene har relativt smekker beinbygning og gir derfor et høyere utbytte enn andre storferaser ved nedskjæring til bearbeidede produkter. Kjøttet er veldig mørt og saftig hvis det behandles riktig Det skyldes særlig en ganske finfibret muskelstruktur. Selv om kjøttet er ganske fettfattig, er det veldig saftig og fantastisk smakfullt. Raudkolle, Telemarkfe, Vestlandsk Fjordfe og Sidet Trønder- og Nordlandsfe.

En dispensasjon gitt på bakgrunn av bevaringsverdig rase, gjelder bare så lenge forutsetningene om dyr av bevaringsverdig rase er . Med de lange, kraftige hornene og den brede mulen fjerner de uønsket kratt som de fleste andre storferaser skyr. Dette vedlikeholdsarbeidet gir bedre vekstforhold for gress og trær. Det at dyret har to pelsdrakter, er også en stor fordel på en annen måte. Det trenger ikke noe ekstra fettlag for å holde på varmen, så kjøttet . I de fleste land i den vestlige verden finner man ikke lenger så ofte kombinasjonsfe som har egenskaper, både i forhold til melk og kjøtt.

Der har de i stedet blitt erstattet av rent spesialiserte raser, som egner seg enten som melkekyr, eller som kjøttfe. Når man snakker om rase blant storfe dreier det seg egentlig om et ganske . Dette for å kunne rekruttere frå fleire besetningar. Det vert presisera at dei same krava gjeld til avstamming og merking som for alle andre raser. Frå utstillingsreglane – krav til premiegrad: 1. De fleste oksene blir slaktet når de er 6-8kg. Noen storferaser er avlet fram for å produsere kjøtt.

Får data fra Kukontrollen for mjølkeprodusenter, andre data legges inn manuelt av Genressurssenteret. Brukes som kontroll av Produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser. Storfe har ikke fortenner i overmunnen. Det finnes flere forskjellige storferaser , og i Norge er den vanligste rasen Norsk Rødt Fe som egner seg både til kjøtt- og melkeproduksjon. I den senere tiden har det vært.

Norge har bevaringsverdige storferaser som alle er utrydningstruet. Noen av dem er kritisk truet med færre enn 3registrerte avlshunndyr. Charolais, Herefor Aberdeen Angus, Simmental og Limousin.

Fredag og lørdag denne uka arrangerer Norsk Bufe, som er paraplyorganisasjonen for avls- og raselagene til de gamle rasene, seminar med over påmeldte. Noen her som driver med dette og kan fortelle en nysgjerrig bonde rundt rasen? Er for tiden sauebonde men har en avdeling i kaldfjøset med spaltegulv for storfe med mulighet for å gå ut og inn som de vil. Bor på heia der som så mange andre har mye våt jor som da favoriserer lettere storfe raser. Den gyldne rase Limousinkjøttet er kjent for sin mørhet og marmorering, noe som gir smak og saftighet til rettene du vil lage.

Historikk Limousin var tidligere en provins i Frankrike, og det . Begrepet kjøttfe blir brukt om storferaser hvor kjøttproduksjon er viktigere enn melkeproduksjon.