Steinknusere

Steinknuser og stubbfres. KIRPY steinknuser , grubber. Kirpy grubbere og steinknusere brukes til å fornye veier, på anlegg, knuser gammel asfalt, landbruk til stein. De produserer ulike modeller traktordrevene . Hei, er det nogensom har erfaring med kirpy steinknuser evnt. Utføres ved hjelp av knusemaskiner som kjefte- og konknusere, eller, når materialet skal finknuses, med kulemøller.

Lengst vest i Vesterålen finner du Norges største beltegående steinknuser. Nydyrker med kraftig steinknuser. LEN: Det dyrkes nytt areal.

Stian Greni i Haltdalen i Ålen kommune er i full gang med dyrking på gården Bjørgum. Publisert: 09:den 13. Når hele nydyrkingsfeltet er ferdig er jordvidda på bruket utvida med 2dekar. I dag eier Greni og familien 170 . Produsent av teknologi for steinknusing , sikting og resirkulering. Når en er heldig og finner gull, kan en lure på alle kvarts steinene som er i nærheten og som en kaster ut av såldet eller panna.

Hvordan kan en få sett inn i disse steinene. Geologi øverst på sidene. Der finner du Crazy Chrusher. Den knuser stein på en. Busengdal har ulike grovknusarar, finknusarar og sorteringsverk for produksjon av pukk,singel, grus, jord og sand.

Vi sel alle typar masse, med eller utan transport. Våre mobile knuseverk bruker vi til intern masseproduksjon, samt utleige til andre aktørar. Maskinfirmaet tar mål av seg til å dekke oppdrag som nydyrking, hogst, beiterydding, brøyting og massetransport.

Med i alt ni ansatte, har sjefen sjøl mer enn nok å gjøre. Størstedelen av kundemassen er gårdbrukere som satser . Dypstabiliseringsfres fra FAE. Fresen fungerer slik at den den freser masse inn i et knusekammer og slipper massen ut . På Sorgenfri på Sellebakk har vi leid inn en knuser for å knuse sprengstein og produsere pukk og kult.

Stiftelsen Konnerudverket gruvemuseet, Gruveutstyr 1 Svedala steinknuser. Bømlopakken er eit bompengefinansiert prosjekt. Det omfattar nye vegar og opprusting av gamle vegar. Han har hatt modellen stående på sitt kontor. Det er ikke kjent når den kom dit.

De første steinknuserene, (pukkverk), kom til Norge fra England ca. En monoton, tyggende lyd fortalte at en eller flere steinknusere var i virksomhet. Et stortskiltpå taket viste at her holdt Hondo Mining Corporation til.

Rundt bygningen vardet satt opp etåtte fot høyt piggtrådgjerde, og et par bevæpnede menn voktet porten. Svart røyk piplet opp fra pipenepå den lange, lave bygningen av stein . Jeg kan knapt tro det jeg ser: stein, støv, folk. La meg kalle dem steinknusere. Men det er neppe helt korrekt. For folk her lemper stein mens en maskin knuser den.

Maskin på maskin, lag på lag med arbeidere.